Biodiversiteit op het platteland

Er liggen grote kansen voor een grotere variatie aan dier- en plantensoorten op het Gelderse platteland. Als provincie willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten en zetten we in op natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Biodiversiteit op het platteland

Wat is natuurinclusieve kringlooplandbouw?

Dat is duurzame landbouw in balans met de omgeving. 

  • Het boerenbedrijf is vergaand grondgebonden;
  • kringlopen zijn geoptimaliseerd;
  • en natuur en landschap zijn onderdeel van de bedrijfsvoering.

We ondersteunen boeren bij het maken van een overstap naar natuurinclusieve landbouw. 

Kringlooplandbouw in de Achterhoek

Kringlooplandbouw in de Achterhoek transcriptie

Geen transcript beschikbaar

Bekijk deze video over kringlooplandbouw op een melkveehouderij in de Achterhoek.


 

Biologische melkveehouderij in Bennekom

Biologische melkveehouderij in Bennekom transcriptie

Geen transcript beschikbaar

Of bekijk deze video over een biologische melkveehouderij in Bennekom.