Biodiversiteit op het platteland

Er liggen grote kansen voor een grotere variatie aan dier- en plantensoorten op het Gelderse platteland. Als provincie willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten en zetten we in op natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Koeien in de wei

Wat is natuurinclusieve kringlooplandbouw?

Dat is duurzame landbouw in balans met de omgeving. 

  • Het boerenbedrijf is vergaand grondgebonden;
  • kringlopen zijn geoptimaliseerd;
  • en natuur en landschap zijn onderdeel van de bedrijfsvoering.

We ondersteunen boeren bij het maken van een overstap naar natuurinclusieve landbouw.