Biodiversiteit op het platteland

Er liggen grote kansen voor een grotere variatie aan dier- en plantensoorten op het Gelderse platteland. Als provincie willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten en zetten we in op natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Biodiversiteit op het platteland

Wat is natuurinclusieve kringlooplandbouw?

Dat is duurzame landbouw in balans met de omgeving. 

  • Het boerenbedrijf is vergaand grondgebonden;
  • kringlopen zijn geoptimaliseerd;
  • en natuur en landschap zijn onderdeel van de bedrijfsvoering.

We ondersteunen boeren bij het maken van een overstap naar natuurinclusieve landbouw. 

Kringlooplandbouw in de Achterhoek

Kringlooplandbouw in de Achterhoek transcriptie

1 00:00:17,720 --> 00:00:20,160 We moeten met de elementen die we hebben van de natuur... 2 00:00:20,247 --> 00:00:21,200 daar moeten we het mee doen. 3 00:00:21,416 --> 00:00:24,560 Willen we langjarig verder kunnen met leven op aarde. 4 00:00:26,080 --> 00:00:29,280 Dat is waar we het systeem ook op aanpassen op deze boerderij. 5 00:00:32,900 --> 00:00:34,480 En het is eigenlijk allemaal niet zo nieuw. 6 00:00:34,576 --> 00:00:37,640 Het is wat de boeren uit de jaren vijftig ook deden... 7 00:00:37,710 --> 00:00:39,120 Maar dan in een modern jasje. 8 00:00:39,280 --> 00:00:40,280 Zo moet je het eigenlijk zien. 9 00:00:45,040 --> 00:00:48,720 Dat ik... alles voor deze koeien wel zou willen doen. 10 00:00:49,268 --> 00:00:51,800 En om dan te zien wat ze teruggeven... 11 00:00:51,880 --> 00:00:54,680 dat is wel het mooiste, denk ik. 12 00:00:55,280 --> 00:00:56,200 Hè meis? 13 00:00:56,854 --> 00:00:58,280 Deze heet Assa. 14 00:01:03,320 --> 00:01:04,720 Ga je mee naar binnen? 15 00:01:07,320 --> 00:01:09,240 Dat wil ze niet, ze wil niet meer. 16 00:01:10,120 --> 00:01:11,000 Kom maar, hup! 17 00:01:11,800 --> 00:01:12,680 Ach joh. 18 00:01:14,146 --> 00:01:16,746 Nou, neem maar mee. Ja, goedzo. 19 00:01:17,280 --> 00:01:22,200 Circulair boeren houdt in dat je de oppervlakte grond voldoende voer voort kan brengen... 20 00:01:22,480 --> 00:01:24,080 om je veestapel te voeden... 21 00:01:24,227 --> 00:01:28,480 en dat je veestapel weer voldoende mest produceert om dat voer te verbouwen. 22 00:01:28,735 --> 00:01:33,760 Dat dus een boerderij helemaal zonder input functioneert... 23 00:01:33,983 --> 00:01:37,000 en dat die kringloop volledig gesloten wordt. 24 00:01:41,994 --> 00:01:45,720 Voordat ik iets met de koe doe, raak ik haar eerst even op de benen aan... 25 00:01:45,800 --> 00:01:46,720 dan weet ze dat ik... 26 00:01:47,000 --> 00:01:50,559 aan het uier zit en is ze niet gemeen tegen mij. 27 00:01:51,880 --> 00:01:55,240 Want als je dat verpest, verpest je dat voor het leven. 28 00:01:55,600 --> 00:01:57,520 Dan kun je gewoon niet zo goed meer met een koe werken. 29 00:01:58,156 --> 00:02:01,480 Dus dan kun je maar beter lief zijn voor de koe, zodat ze ook lief voor jou is. 30 00:02:03,040 --> 00:02:04,880 Ja, dat is het idee. 31 00:02:06,560 --> 00:02:09,000 Wat je geeft krijg je terug. Dat is het gewoon. 32 00:02:32,080 --> 00:02:36,880 Het voeren van koeien, en ook van mensen, is de kunst om de energie... 33 00:02:37,025 --> 00:02:39,600 en eiwit in de juiste verhouding in die koe te krijgen. 34 00:02:40,068 --> 00:02:42,760 Gras op zichzelf kan geen eiwit produceren. 35 00:02:42,800 --> 00:02:46,840 Kan alleen eiwit produceren als je er ook stikstof bij gooit... 36 00:02:46,920 --> 00:02:49,040 in de vorm van kunstmest of dierlijke mest. 37 00:02:49,709 --> 00:02:52,720 Maar je kunt gras ook eiwit laten produceren door bijvoorbeeld... 38 00:02:52,817 --> 00:02:55,120 gras en klaver samen te zaaien... 39 00:02:55,692 --> 00:03:00,240 en die vlinderbloemige planten kunnen dus door middel van bacteriën bij hun wortels... 40 00:03:00,701 --> 00:03:02,560 kunnen die stikstof binden uit de lucht. 41 00:03:02,885 --> 00:03:05,520 En daardoor wordt het gras ook eiwitrijker... 42 00:03:06,079 --> 00:03:09,680 en kan de koe daar prima melk van produceren. 43 00:03:09,888 --> 00:03:10,888 Het is dus... 44 00:03:11,318 --> 00:03:16,040 Het geheel is dus een op zichzelf draaiend systeempje. 45 00:03:16,150 --> 00:03:17,150 Wat, wat.. 46 00:03:17,733 --> 00:03:21,560 Ja, waar we in de biologische landbouw prima van kunnen profiteren. 47 00:03:21,670 --> 00:03:23,440 Door fossielvrij... 48 00:03:23,603 --> 00:03:26,760 toch voldoende eiwit in het rantsoen te krijgen. 49 00:03:27,553 --> 00:03:30,080 Bovendien: koeien vinden het heerlijk. 50 00:03:30,360 --> 00:03:35,800 En klaver is veel rijker aan mineralen dan puur Engels raaigras. 51 00:03:42,200 --> 00:03:45,960 Het congres werd in de Ridderzaal in Den Haag geopend door minister Mansholt. 52 00:03:46,389 --> 00:03:48,480 Die een nieuw en rijk terrein gaat betreden. 53 00:03:48,639 --> 00:03:51,120 Dat van de internationale samenwerking in de landbouw. 54 00:03:51,555 --> 00:03:54,120 Heer de voorzitter, waag ik het dan thans... 55 00:03:55,310 --> 00:03:58,240 deze fabriek tot geopend te verklaren. 56 00:03:59,124 --> 00:04:02,840 De na-oorlogse landbouw, die vooral door Mansholt gepropageerd is... 57 00:04:03,360 --> 00:04:05,040 op Europese schaal en... 58 00:04:05,192 --> 00:04:11,600 die landbouwproductie is sinds de jaren '50 vervijfvoudigd in absolute zin. 59 00:04:12,640 --> 00:04:15,360 Echter als we kijken naar de input van die landbouw... 60 00:04:15,600 --> 00:04:18,240 dan valt die productievermeerdering... 61 00:04:18,320 --> 00:04:20,280 die valt eigenlijk enorm tegen. 62 00:04:22,490 --> 00:04:27,560 Die boer uit de jaren vijftig, als hij één eenheid fossiele brandstof inzette... 63 00:04:27,760 --> 00:04:31,720 dan kreeg hij ongeveer 1,2 aan voedingsenergie terug. 64 00:04:32,357 --> 00:04:38,120 En als je met de huidige, moderne landbouw één eenheid fossiele brandstof inzet... 65 00:04:38,568 --> 00:04:41,200 Dan krijg je nog 0,4 aan voedingsenergie terug. 66 00:04:42,000 --> 00:04:45,800 Dus energietechnisch doen we het helemaal niet zo goed. 67 00:04:46,391 --> 00:04:48,880 En dat is niet om met een vinger te wijzen, maar dat is gewoon... 68 00:04:50,206 --> 00:04:52,800 Dat is zo gelopen en daar moeten we mee aan de slag. 69 00:04:52,840 --> 00:04:53,640 Dat moet... 70 00:04:53,782 --> 00:04:57,800 Dat kan ook makkelijk terug naar een ander systeem, maar dat moeten we wel willen met zijn allen. 71 00:04:58,040 --> 00:04:59,040 En.. 72 00:04:59,197 --> 00:05:02,400 We proberen hier in beeld te brengen dat dat mogelijk is en dat we daar ook... 73 00:05:03,040 --> 00:05:06,360 een goed economisch functionerende boerderij bij kunnen hebben. 74 00:05:14,800 --> 00:05:19,120 We zijn momenteel met de provincie in gesprek over het project Boeren voor Natuur. 75 00:05:19,952 --> 00:05:24,120 En Boeren voor Natuur wil dus zeggen dat je die kringloop... 76 00:05:24,243 --> 00:05:26,040 in optima forma uitvoert. 77 00:05:27,640 --> 00:05:29,320 Uiteraard ook geen chemie gebruikt. 78 00:05:29,440 --> 00:05:30,160 Dat doen we... 79 00:05:30,280 --> 00:05:32,400 Als je biologisch boert doe je dat sowieso al niet. 80 00:05:33,004 --> 00:05:35,040 En geen kunstmest gebruikt, natuurlijk. 81 00:05:35,397 --> 00:05:39,920 En dat er dan voor die boeren een vergoeding per hectare tegenover staat... 82 00:05:40,056 --> 00:05:43,440 zolang de voedselprijzen op het huidige niveau zijn. 83 00:05:50,418 --> 00:05:55,360 Dat geeft ons mogelijkheden om een landbouw- concept voor volgende generaties... 84 00:05:55,360 --> 00:05:59,280 goed uit te proberen en te kijken wat er allemaal mogelijk is... 85 00:05:59,440 --> 00:06:00,840 en vooral ook wat er niet mogelijk is. 86 00:06:07,564 --> 00:06:09,320 Ze worden eigenlijk nooit ziek. 87 00:06:09,480 --> 00:06:13,400 Er komt geen dierenarts of antibioticum aan te pas. 88 00:06:13,874 --> 00:06:19,200 Natuurzuiver vlees wat een prettig leven heeft gehad. 89 00:06:19,434 --> 00:06:23,240 En als we op die manier zuivel produceren... 90 00:06:23,480 --> 00:06:25,644 dan hebben wij daar vrede mee. 91 00:06:25,920 --> 00:06:30,360 Als je dat niet wilt, moeten we stoppen met zuivel... 92 00:06:30,581 --> 00:06:31,960 en vlees produceren. 93 00:06:32,148 --> 00:06:35,000 Maar dit is denk ik een prima manier om... 94 00:06:35,120 --> 00:06:38,280 natuur en landbouw te combineren.

Bekijk deze video over kringlooplandbouw op een melkveehouderij in de Achterhoek.


 

Biologische melkveehouderij in Bennekom

Biologische melkveehouderij in Bennekom transcriptie

1 00:00:11,320 --> 00:00:15,280 Wij wilden graag de melkveehouderij van mijn ouders overnemen. 2 00:00:15,560 --> 00:00:17,440 Maar dan biologisch. 3 00:00:19,360 --> 00:00:24,320 Mijn vader zei: "als jij biologisch wil worden, prima maar dan doe ik niet meer mee." 4 00:00:36,880 --> 00:00:39,040 Ik had al vrij snel een netwerk om mij heen... 5 00:00:39,080 --> 00:00:41,800 van mensen die mij daarin konden ondersteunen die ik kon bellen. 6 00:00:41,800 --> 00:00:44,960 Het is ook vallen en opstaan, gewoon beginnen, toepassen... 7 00:00:44,960 --> 00:00:47,160 kijken wat er gebeurd en je bedrijfsvoering bijstellen. 8 00:00:48,560 --> 00:00:51,440 Als je kijkt naar het verschil tussen het land van mijn buurman en van mij... 9 00:00:51,440 --> 00:00:53,520 is op mijn perceel minder grasopbrengst. 10 00:00:53,520 --> 00:00:55,720 Maar daar word ik in gecompenseerd. 11 00:00:55,720 --> 00:00:59,520 In de biologische melk prijs. Dus daar kun je ook wat voor laten. 12 00:00:59,520 --> 00:01:04,800 Door de koeien te laten grazen en zo min mogelijk met tractors het land te bewerken... 13 00:01:04,800 --> 00:01:08,800 krijg je een veel betere bodem, meer wormen en uiteindelijk ook gezondere melk. 14 00:01:09,560 --> 00:01:12,400 In ons geval hebben wij gekozen voor blaarkoppen. 15 00:01:12,400 --> 00:01:16,560 Omdat het goed past in onze bedrijfsvoering maar ook omdat ik het een toegevoegde waarde vind... 16 00:01:16,560 --> 00:01:19,560 voor de biodiversiteit in Nederland. 17 00:01:19,560 --> 00:01:24,320 Er zijn er maar een stuk of 600 tot 700 zuiveren. En het is een fantastisch mooie koe om te zien. 18 00:01:24,320 --> 00:01:27,520 Mensen fietsen een rondje om, juist om deze koe hier even te zien staan. 19 00:01:29,000 --> 00:01:32,280 95% van de boeren is enigszins natuurinclusief. 20 00:01:32,280 --> 00:01:36,480 En wat volgens mij nu de landelijke trend is maar ook in de provincie Gelderland... 21 00:01:36,480 --> 00:01:42,520 is dat je meer aandacht gaat krijgen voor wat er al is en kijken wat er mogelijk is om dat iets meer ruimte te geven. 22 00:01:42,520 --> 00:01:46,640 De eerste stap en dat is gewoon het makkelijkste, is een nestkast ophangen... 23 00:01:46,640 --> 00:01:50,040 voor de valken en voor de steenuilen en de kerkuilen... 24 00:01:50,040 --> 00:01:53,720 die zitten hier echt wel en die hebben behoefte aan dat soort nest gelegenheden. 25 00:01:53,720 --> 00:01:57,400 En die helpen je ook weer van je muizen af, dus het kan je ook helpen. 26 00:02:02,960 --> 00:02:08,360 Onze visie is vanaf het begin geweest: Hoe kunnen we deze mooie plek zoveel mogelijk delen... 27 00:02:08,360 --> 00:02:11,800 met andere mensen zodat die mee kunnen genieten. 28 00:02:24,040 --> 00:02:27,440 Naast de biologische melkveehouderij hebben wij een zorgboerderij. 29 00:02:27,440 --> 00:02:29,880 Mensen werken drie middagen met ons mee. 30 00:02:29,880 --> 00:02:32,760 Wij krijgen betaald voor het aanbieden van die werkplekken... 31 00:02:32,760 --> 00:02:37,800 en ze genieten met ons mee met het binnenhalen van de koeien en het schoonmaken van de hokken. 32 00:02:39,200 --> 00:02:43,640 Waar de meeste boeren nu nog op vast lopen is: Wat is dan het verdien model? 33 00:02:43,640 --> 00:02:46,800 Want ik wil best wel meer doen voor de natuur maar wat krijg ik er voor terug. 34 00:02:49,120 --> 00:02:52,840 We hebben bewezen dat het op deze manier kan. 35 00:02:52,840 --> 00:02:57,400 Dat je op deze manier een bedrijf kan hebben waar je zelf heel veel van geniet.

Of bekijk deze video over een biologische melkveehouderij in Bennekom.