Ondernemersbegeleiding

Voor een grote groep van agrarisch ondernemers is het lastig om besluiten te nemen over de toekomst van hun bedrijf. De provincie wil bijdragen aan het denken hierover en maakt dat mede mogelijk via keukentafelgesprekken en ondernemersbegeleiding.
Ondernemersbegeleiding

De provincie wil boeren graag helpen om invulling te geven aan de beleidsambities voor een duurzame toekomstbestendig landbouw. 

Verschillende gesprekken

In diverse regio’s in Gelderland worden keukentafelgesprekken aangeboden aan boeren en tuinders. In de praktijk starten de gesprekken met onafhankelijke erfcoaches vaak oriënterend, maar bij velen gaat het ook om een kansenverkenning: welke kant wil ik op met mijn bedrijf?  In een volgende fase kan een beroep worden gedaan op externe expertise om de boerenondernemer te helpen met een bedrijfsplan. De agrarisch ondernemer kan daarvoor expertise inschakelen die tot maximaal € 1500 wordt gesubsidieerd. De bedrijfsplannen dienen bij te dragen aan duurzame, meer natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw. Lees meer over de provinciale voucherregeling op de subsidiepagina.

Uiteraard halen coaches ook andere zaken op, zoals opvolgingsproblematiek, wens om te stoppen, schuldenproblematiek of sociale problematiek. Om daarbij te helpen wordt vooral naar gemeenten en het lokale netwerk gekeken

Belangstelling?

Er lopen al trajecten in de regio Foodvalley via Zicht op de toekomst Landbouwnetwerk regio FoodValley en in de Achterhoek via Werken aan toekomstgerichte Erven Achterhoek WATEA. De gemeente Voorst is gestart en Stichting Greenport Gelderland gaat 120 bedrijfsplannen bij tuinders realiseren. Ook de agrarisch collectieven, bekend van het agrarisch natuurbeheer, benaderen agrarisch ondernemers voor specifiek natuurinclusieve bedrijfsplannen via het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Meer mogelijkheden

Na het bedrijfsplan kan de overheid de boer nog verder faciliteren met de uitvoering van zijn plan. Daarvoor staan diverse subsidieregelingen open, zie daarvoor het de pagina  'Ik doe mee'.

Links

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen.