Ondernemersbegeleiding

Voor veel agrarisch ondernemers is het lastig om besluiten te nemen over de toekomst van hun bedrijf. De provincie kan ondersteunen bij het denken hierover via keukentafelgesprekken, ondernemersbegeleiding en een leidraad bedrijfsplan natuurinclusieve landbouw.
theekransje met mensen

Leidraad voor natuurinclusieve bedrijfsplannen

Het bedrijfsplan vormt de basis voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Voor wie op een gestructureerde manier wil nadenken over aanpassingen in die bedrijfsvoering en de veranderingen voor het bedrijf als geheel wil bekijken, is de leidraad voor natuurinclusieve bedrijfsplannen een handig hulpmiddel. Samen met de collectieven, LTO Noord, Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap en Kasteelen stelden we deze leidraad op. De gestructureerde aanpak helpt om naar de toekomst te kijken en levert misschien nieuwe inzichten op of geeft een  goed zicht op de consequenties voor de bedrijfsvoering. De leidraad is ook een hulpmiddel bij het gesprek met partner(s), familieleden, adviseurs en anderen over de verandering van de huidige bedrijfsvoering naar een meer natuurinclusief bedrijf.

Download de leidraad  voor meer informatie.

Verschillende adviesgesprekken

In meerdere regio’s in Gelderland bieden we keukentafelgesprekken aan boeren en tuinders aan. In de praktijk starten de gesprekken met onafhankelijke erfcoaches vaak oriënterend, maar bij velen gaat het ook om een kansenverkenning: welke kant wil ik op met mijn bedrijf? In een volgende fase is er vaak behoefte aan meer gespecialiseerd advies. Onze eerste openstelling van de voucherregeling waarmee boeren beroep kunnen doen op externe deskundigheid is helaas uitgeput. 

Sinds het najaar van 2023 kunnen Gelderse veehouders via Ontwikkelingsmaatschappij OostNL externe expertise inhuren om plannen te maken voor hun toekomst. Voorwaarde is dat het gaat om duurzame, meer natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw. Kijk voor meer informatie op Groeiversneller Landbouwverduurzaming bij toekomstplannen bedrijf.

Deeladviezen

Daarnaast kan de boer deeladviezen krijgen bij het agrarisch collectief (Veluwe, VALA en Rivierenland) en gratis advies krijgen op het gebied van biodiversiteit, water en bodem en de kringloop. Uiteraard halen coaches ook andere zaken op, zoals opvolgingsproblematiek. En ook de wens om te stoppen, schuldenproblematiek of sociale problematiek. Om daarbij te helpen kijken we vooral naar gemeenten en het lokale netwerk.

Belangstelling?

Er lopen al trajecten in de regio Foodvalley via Zicht op de toekomst Landbouwnetwerk regio FoodValley. En ook in de Achterhoek via Werken aan toekomstgerichte Erven Achterhoek WATEA. De gemeente Voorst startte al en Stichting Greenport Gelderland realiseert 120 bedrijfsplannen bij tuinders. Agrarisch ondernemers kunnen ook de agrarisch collectieven, bekend van het agrarisch natuurbeheer, benaderen voor deeladviezen zoals hierboven genoemd. Meer informatie over natuurinclusieve landbouw in Gelderland vind je op het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Meer mogelijkheden

Na het opstellen van het bedrijfsplan, heeft de boer de optie verder met de uitvoering van zijn plan. Voor het faciliteren hiervan staan diverse subsidieregelingen open. Die vind je op de pagina ‘Ik doe mee’.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen.