Agroforestry

Provincie Gelderland wil boeren helpen bij het aanbrengen van houtige gewassen zoals voedselproducerende bomen en struiken in akkers en weilanden. Houtige gewassen (bomen en struiken) zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor klimaateffecten.
kippen

Naast productie van voedsel hebben bomen en struiken ook invloed op het landschap, dragen ze het bij aan biodiversiteit, vastleggen van koolstof en het laten infiltreren en vasthouden van water.

Wat doet provincie Gelderland?

Ter inspiratie en ondersteuning van Gelderse landbouwers die met agroforestry aan de slag willen, is in september 2020 het Agroforestry Netwerk Gelderland opgericht. Provincie Gelderland is daarnaast partner in het Agroforestry Netwerk Nederland.

Subsidie

We stellen ook subsidie beschikbaar voor de aanplant van bomen en struiken op een perceel dat agrariërs  ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Al meer dan 40 agrariërs hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze provinciale regeling. Bezoek onze website voor meer informatie over de subsidieregeling Aanleg Agroforestry.

Meer informatie over een bijdrage voor agroforestry vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vind je op de Agroforestry GLB-pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 

Agroforestry Netwerk Gelderland

Het Agroforestry netwerk Gelderland brengt boeren bij elkaar die meer willen weten over bomenlandbouw en  voor het delen van kennis en ervaring. Er zijn contacten met waterschappen, proefboerderij 'De Marke' en andere (regionale/lokale) initiatieven op het gebied van Agroforestry in Gelderland.

In 2022 is het Agroforestry netwerk Gelderland doorontwikkeld tot een stichting die nauw samenwerkt met, en lid is van, het platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Zo worden voor het opstellen van agroforestry-plannen vouchers van het platform ingezet. B

Bedrijfsplan/beplantingsplan

Om meer zicht te krijgen op de persoonlijke situatie van de boer wordt een beplantingsontwerp en een economische inschatting opgesteld.

Zie hiervoor het platform Natuurinclusieve Landbouw: doorrekenen bedrijfsnatuurplan.

Bijeenkomsten

Vanuit het netwerk worden workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Ook agrariërs die nog niet bij het netwerk zijn aangesloten kunnen hier gebruik van maken.

Aanmelden kan bij het groforestry netwerk Gelderland. Wanneer je info wil over activiteiten, neem dan contact op met Piet Rombouts.

Hoe kunt u meedoen?

Wie belangstelling heeft om mee te doen aan het Netwerk of een studiegroep, wie een bedrijfsplan wil laten opstellen of andere vragen heeft, kan zich melden bij AgroForestry netwerk Gelderland.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.