Agroforestry

Provincie Gelderland wil boeren helpen bij het aanbrengen van houtige gewassen zoals voedselproducerende bomen en struiken in akkers en weilanden. In de afgelopen jaren zijn veel bomen en heggen verdwenen van landbouwgrond.
Agroforestry

Houtige gewassen (bomen en struiken) zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor klimaateffecten. Naast productie van voedsel hebben bomen en struiken ook invloed op het landschap, dragen ze het bij aan biodiversiteit, vastleggen van koolstof en het laten infiltreren en vasthouden van water.

Wat doet het Agroforestry Netwerk Gelderland?

Voor Gelderse landbouwers die met agroforestry aan de slag willen, is in september 2020 het Agroforestry Netwerk Gelderland opgericht. Provincie Gelderland is ook partner in het Agroforestry Netwerk Nederland.

Link

Agroforestry Netwerk Gelderland

Het netwerk brengt boeren bij elkaar die meer willen weten over bomenlandbouw en  voor het delen van kennis en ervaring. Er zijn contacten met waterschappen, proefboerderij 'De Marke' en andere (regionale/lokale) initiatieven op het gebied van Agroforestry in Gelderland.

Bijeenkomsten

Vanuit het netwerk worden workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Ook agrariërs die nog niet bij het netwerk zijn aangesloten kunnen hier gebruik van maken.

Bedrijfsplan / beplantingsplan

Om meer zicht te krijgen op de persoonlijke situatie van de boer wordt een beplantingsontwerp en een economische inschatting opgesteld.
Zie hiervoor het platform Natuurinclusieve Landbouw: doorrekenen bedrijfsnatuurplan.

Subsidie

vanaf 2 mei 2022 kunnen Agrariërs in Gelderland subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Houd  hiervoor onze subsidie pagina in de gaten.

Met de subsidieregeling ‘Aanleg agroforestry’ ondersteunen we boeren die de stap willen maken naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel. 

Hoe kunt u meedoen?

Wie belangstelling heeft om mee te doen aan het Netwerk of een studiegroep, wie een bedrijfsplan wil laten opstellen of andere vragen heeft, kan zich melden bij Piet Rombouts van Agro-ecologie. Dhr. Rombouts houdt zich bezig met de vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en is trekker van het Agroforestry Netwerk Gelderland.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.