Proeftuinen en Innovatiehubs

Bij de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers speelt innovatie of vernieuwing een belangrijke rol. In Gelderse proeftuinen werken agrariërs samen met het agro-bedrijfsleven en kennisinstellingen om innovaties in de praktijk te testen.
tomaten in kas

Gelderland is één grote proeftuin voor agro-innovatie waarbij een aantal kennisknooppunten direct in het oog springen als belangrijke innovatiecentra. Deze zogeheten innovatiehubs vervullen een spilfunctie tussen de boerenpraktijk en het meer abstracte niveau van overheden, agro bedrijfsleven en kennisinstellingen. Deze innovatiehubs zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren zoals: rundvee, pluimvee, fruitteelt enz. en zijn betrokken bij samenwerkingsprojecten met belangrijke stakeholders en agrariërs.

Praktijkbedrijven

Om te kunnen spreken van proeftuinen is het wel van belang dat agrarische bedrijven meedoen in  praktijknetwerken, innovatieprojecten of living labs. Zo is het mogelijk om nieuwe technieken, processen enz.  in de praktijk te testen. Wanneer deze innovaties succesvol zijn, spelen de praktijkbedrijven weer een belangrijke rol als inspiratiebedrijven waar andere agrariërs kunnen kijken hoe het in de praktijk werkt.

Bij proeftuinen is het belangrijk dat de juiste partijen met elkaar samenwerken en alle beschikbare kennis optimaal benutten. Die samenwerking gaat vaak over provincie- of landsgrenzen heen. Als “spin in het web” spelen innovatiehubs vaak een belangrijke rol bij de totstandkoming van proeftuinen. 

De Gelderse innovatiehubs

Gelderland heeft verschillende innovatiehubs van (inter)nationale betekenis:

Naast deze 5 meest in het oog springende initiatieven zijn er natuurlijk nog andere innovatiehubs. Gelderland ondersteunt innovatiehubs onder meer via de inzet van innovatiemakelaars en samenwerkingsprogramma’s zoals Regiodeals: Foodvalley en Achterhoek.

Vragen of ideeën

Als je een idee hebt om met een groep boeren of tuinders een nieuw innovatief project of een praktijknetwerk op te zetten, kun je het beste contact opnemen met een van de hierboven genoemde innovatiehubs. Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.