De innovatiemakelaar

Een duurzame toekomst in de landbouw vraagt om verandering. Veel agrarische ondernemers willen aan de slag en zoeken nieuwe methoden, technieken en verdienmodellen. Met de inzet van agro-innovatiemakelaars wil provincie Gelderland ondernemers hierbij ondersteunen.

Veranderen is vernieuwen, maar hoe? 

Het ontbreekt agrarisch ondernemers vaak aan kennis, tijd, het netwerk of het geld om de juiste kennis bij de ideeën te verzamelen, te testen of uit te proberen. De hulp van een innovatiemakelaar vergroot de kans van slagen. Zo draagt de innovatiemakelaar bij aan vernieuwing in de land- en tuinbouw (Agro innovatie) en daarmee aan een veerkrachtige en diverse agrarische sector die fit is voor de toekomst!

Wat doet de innovatiemakelaar?

De innovatiemakelaar is een klankbord voor de ondernemer en helpt bij het maken van een realistisch innovatieplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende vragen: past een innovatie goed op jouw bedrijf? Welke keuzes moet je maken om een idee in praktijk te kunnen brengen? Welke partijen moet je eventueel betrekken? Welke subsidie- en andere financieringsmogelijkheden zijn er?

Een innovatiemakelaar helpt agrariërs dus bij het uitwerken van een nieuw idee, het leggen van nieuwe contacten en het vinden van kennis en financiering. De innovatiemakelaar zoekt daarbij de samenwerking met bestaande netwerken in en buiten de regio. Zo kunnen agrarisch ondernemers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er al zijn.

Waar kunt u terecht?

We hebben gekozen voor een regionale aanpak bij de inzet van Innovatiemakelaars. De agrariërs in de Stedendriehoek, de Achterhoek en de Liemers worden bediend door innovatiemakelaars van de Innovatie Coöperatie. Voor de fruitsector is een innovatiemakelaar aan de slag en voor de kalverhouderij is er een innovatiemakelaar kalverhouderij.

Stedendriehoek, Achterhoek en Liemers

Ondernemers in de Stedendriehoek, Achterhoek en Liemers kunnen bij de Innovatie Coöperatie aankloppen voor ondersteuning door een innovatiemakelaar.

Foodvalley

In de Foodvalley kunnen ondernemers die buiten deze gebieden actief zijn zich melden bij het Agroloket van het landbouwnetwerk.

Innovatie Coöperatie

Buiten deze regio’s  is het voor agrarisch ondernemers mogelijk om contact op te nemen met de Innovatie Coöperatie.

Kalverhouderij

Voor contact met de innovatiemakelaar voor de kalverhouderij kunt u terecht bij Calf Expertise Centre.

Fruitteelt

Voor contact met de innovatiemakelaar Fruitteelt kunt u terecht bij Jeannet Mulder.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.