De innovatiemakelaar

Een duurzame toekomst in de landbouw vraagt om verandering. Veel agrarische ondernemers willen aan de slag en zoeken nieuwe methoden, technieken en verdienmodellen. Met de inzet van agro-innovatiemakelaars wil provincie Gelderland ondernemers hierbij ondersteunen.

Veranderen is vernieuwen, maar hoe? 

Het ontbreekt agrarisch ondernemers vaak aan kennis, tijd, het netwerk of het geld om de juiste kennis bij de ideeën te verzamelen, te testen of uit te proberen. De hulp van een innovatiemakelaar vergroot de kans van slagen. Zo draagt de innovatiemakelaar bij aan vernieuwing in de land- en tuinbouw (Agro innovatie) en daarmee aan een veerkrachtige en diverse agrarische sector die fit is voor de toekomst!

Wat doet de innovatiemakelaar?

De innovatiemakelaar is een klankbord voor de ondernemer en helpt bij het maken van een realistisch innovatieplan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende vragen: past een innovatie goed op jouw bedrijf? Welke keuzes moet je maken om een idee in praktijk te kunnen brengen? Welke partijen moet je eventueel betrekken? Welke subsidie- en andere financieringsmogelijkheden zijn er? 

Een innovatiemakelaar helpt agrariërs dus bij het uitwerken van een nieuw idee, het leggen van nieuwe contacten en het vinden van kennis en financiering. De innovatiemakelaar zoekt daarbij de samenwerking met bestaande netwerken in en buiten de regio. Zo kunnen agrarisch ondernemers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er al zijn.

Waar kunt u terecht?

We hebben gekozen voor een regionale aanpak bij de inzet van Innovatiemakelaars. Bij sommige innovaties is het bijvoorbeeld van belang deze te koppelen aan programma’s of projecten die al lopen in een gebied. In de regio Stedendriehoek is de inzet van innovatiemakelaars onder de regiodeal mogelijk gemaakt via de Innovatie Coöperatie.

Achterhoek en Liemers

Ondernemers in de Achterhoek en Liemers kunnen ook bij de Innovatie Coöperatie  aankloppen voor ondersteuning door een innovatiemakelaar.

Foodvalley

In de Foodvalley kunnen ondernemers die buiten deze gebieden actief zijn zich melden bij het Agroloket van het landbouwnetwerk.

Innovatie Coöperatie

Buiten deze regio’s  is het voor agrarisch ondernemers mogelijk om contact op te nemen met de Innovatie Coöperatie.

Regio Stedendriehoek

Ondernemers in de regio Stedendriehoek kunnen ook bij de Innovatie Coöperatie  aankloppen voor ondersteuning door een innovatiemakelaar.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.