Realiseren sociale huurwoningen

Wilt u als gemeente binnen 3 jaar starten met de bouw van sociale huurwoningen en kunt u de investeringen daarvoor niet dekken uit publieke opbrengsten? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 11-juni-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Met de aanvragen die wij op dit moment behandelen en die zijn afgerond, is het budget voor deze regeling inmiddels benut. We verwachten geen nieuwe aanvragen meer te kunnen behandelen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er eerst een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunt u een afspraak voor een vooroverleg aanvragen. Voorafgaand aan het vooroverleg vragen wij u om deze informatie aan te leveren. 

Na het vooroverleg beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en vertellen welke informatie nodig is. Wij geven daarbij ook aan wanneer u uw aanvraag kunt indienen en ontvangt hiervoor een aanvraaglink.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig.  Wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Realiseren sociale huurwoningen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.