Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten

Dient u als gemeente bij het Rijk een aanvraag in voor de rijksregeling Woningbouwimpuls? Dan kunt u subsidie aanvragen voor cofinanciering.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor cofinanciering van projecten die mogelijk recht hebben op een uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020. Met deze subsidie deelt de provincie de last van publieke investeringen die niet helemaal worden gedekt uit publieke opbrengsten. Hiermee werken we mee aan het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een leefomgeving van goede kwaliteit.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:  

  • een aanvraag gaat indienen of heeft ingediend om een uitkering te krijgen  vom in aanmerking te komen voor een uitkering binnen de woningbouwimpuls voor gemeenten.
  • een kopie toevoegt van de aanvraag die u ook indient voor de uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

U moet binnen 10 maanden nadat u de subsidie ontvangt aantonen dat u de uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020 heeft gekregen. Anders trekken we de subsidie in.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 6.7 Cofinanciering Woningbouwimpuls voor Gemeenten.

De subsidie is maximaal 25% van de onrendabele top met een maximum van € 1.000 per gebouwde woning.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Wilt u als gemeente iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 15.306.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.