Kennis over de warmtetransitie

Het Expertteam doet veel kennis op en deelt dat graag. Op deze plek vind je nieuws, artikelen, verslagen en linkjes naar relevante kennis over de warmtetransitie.
Kennis over de warmtetransitie
Landelijke studies

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur (TWh) door middel van hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalige zon-PV installaties op land lijkt te kunnen worden bereikt in 2030 op basis van alle dertig concept-RES’en.

Lees verder >>

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is ingesteld om te leren hoe wijken, dorpen en buurten af te kunnen koppelen van het aardgas en hoe dit kan worden opgeschaald. Proeftuinen worden gezien als een belangrijk middel om te leren hoe de wijkaanpak kan werken, omdat zicht verkregen wordt op knelpunten en mogelijkheden door kleinschalig aan de slag te gaan.

Lees verder >>

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de energiehuishouding van Nederland tot 2030. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de energierekening van huishoudens. In dit achtergrondrapport wordt ingegaan op de vertaling van de ontwikkelingen in de KEV 2020 naar de ontwikkelingen in de energierekening van huishoudens.

Lees verder >> 

In de Startanalyse zijn de nationale kosten berekend van vijf strategieën om zonder aardgas te verwarmen. Dit rapport geeft toelichting op de resultaten voor alle ruim 13.500 buurten in Nederland.

Lees verder >>

In de Startanalyse 2020 is een methode gebruikt om het energie besparende effect van isolatie van woningen te bepalen. Deze methode is gebaseerd op het gemeten gasverbruik in woningen. In dit rapport wordt het uitgelegd.

Lees verder >>

Wat zijn mogelijke toekomstige kosten voor het leveren van waterstof aan woningen en bedrijfsgebouwen? En welke factoren zijn van invloed op de toekomstige beschikbaarheid van waterstof, als alternatief voor aardgas?

Lees verder >>

Overige kennisbronnen

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

www.expertisecentrumwarmte.nl/

Programma aardgasvrije wijken (PAW) is de online plek waar relevante informatie wordt gedeeld op het gebied van de aardgasvrije opgave. Op dit platform vind u informatie over het Kennis- en leerprogramma (KLP), de proeftuinen en diverse thema’s die een rol spelen bij de aardgasvrije opgave.

 aardgasvrijewijken.nl

Gelderland klimaatneutraal in 2050 is de opgave waar de bijna 250 partners van het Gelders Energieakkoord (GEA) zich voor inzetten. Hierbij moet men anders wonen, anders werken, anders eten en anders produceren. Hoe? Door onze nek uit te steken met ideeën, initiatieven en innovaties. Dat noemt het GEA: de kracht van samen.

www.geldersenergieakkoord.nl

De Klimaatmonitor van Rijksoverheid presenteert in opdracht van het ministerie van EZK trends in de energietransitie. Gemeenten en provincies kunnen hun voortgang monitoren met deze gegevens. Via het dashboard kun u van alle gemeenten informatie inzien over verschillende onderwerpen binnen de energietransitie.

Lees verder >>

Huurwoningen bieden voor veel gemeenten kansen in de warmtetransitie. Samen met corporaties kunnen ze op deze manier veel woningen in een keer aanpakken en aardgasvrij maken, bijvoorbeeld door het aansluiten op een warmtenet. Maar wanneer is het interessant om zo’n warmtenet te ontwikkelen? Daarvoor biedt het ECW een template, ontwikkeld door TNO, voor het maken van een businesscase voor een warmtenet. 

Template businesscase warmtenetten

Wilt u een keer spreken met één van de specialisten over een mogelijke vraag? Neem dan contact op.