Hulp bij aanvragen NIP-subsidie (isolatie)

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) ondersteunt gemeenten bij het isoleren van woningen. Eén van de actielijnen is de lokale aanpak na-isolatie. Wij helpen gemeenten die gebruik willen maken van deze regeling bij hun aanvraag.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is het isoleren van 2,5 miljoen woningen voor 2031. Vanuit 4 actielijnen worden gemeenten geholpen bij de lokale aanpak. Eén van de actielijnen is de regeling lokale aanpak. Via deze regeling kan de gemeente geld aanvragen voor na-isolatie van woningen. Omdat de aanvraag niet altijd eenvoudig is, biedt het Expertteam Warmte ondersteuning.

Regeling lokale aanpak (actielijn uit het NIP)

De regeling lokale aanpak is gericht op het ontwikkelen van een seriematige aanpak na-isolatie van koopwoningen. Deze woningen moeten voor het einde van 2026 geïsoleerd zijn. Als dat niet het geval is, kunnen de middelen worden herverdeeld over andere gemeenten.

De regeling richt zich specifiek op:

  • Huishoudens waar energiearmoede speelt;
  • Woningen met energielabel D, E, F en G; 
  • Woningen met een waarde van minder dan 80% van de gemiddelde gemeentelijke WOZ- waarde (of de Nationale Hypotheek Garantie).

De middelen uit deze regeling zijn stapelbaar. Op basis van een verdeelsleutel is het geld als volgt verdeeld: € 1460 per woning uit de doelgroepen. De middelen zijn daarnaast ook vrij inzetbaar. Denk aan financiële ondersteuning, ontzorging of betalen van uitvoeringskosten. Maar ook doe-het-zelf ondersteuning en aansluiten bij bewonersinitiatieven passen onder de regeling.

Heeft u vragen?

Heeft u behoefte aan meer uitleg of hulp? Het Expertteam Warmte helpt u graag verder.