Werkateliers voor de Warmtetransitie in Rivierenland

Om de warmtetransitie in wijken te versnellen, organiseert provincie Gelderland regionale werkateliers. Gemeenten krijgen overzicht en bereiden concrete stappen voor door samen te doen. Als proef startten we met 4 werksessies in de regio Rivierenland.

De uitdaging voor regio Rivierenland

De regio Rivierenland ligt in het westen van Gelderland tussen de Maas en de Waal en heeft een uitgestrekt agrarisch gebied. Veel gemeenten bestaan uit kleine kernen, woningen zijn meer verspreid over het gebied. Hierdoor is de warmtetransitie een enorme uitdaging. Collectieve warmte oplossingen liggen niet voor de hand. In de steden Culemborg, Zaltbommel en Tiel is dat makkelijker.

Regionale ontwikkeling

Tijdens de regionale werksessies gingen medewerkers van gemeenten samen met provincie Gelderland, het Expertteam Warmte en Wijk van de Toekomst aan de slag om stappen te zetten. Het doel van de 1e werksessie was om een beeld te krijgen van de uitdagingen die gemeenten ervaren in de warmtetransitie. Zowel op gemeente als op regionaal niveau. Het werd duidelijk dat er technische uitdagingen zijn zoals het vinden van een bron voor een warmtenet. Maar ook met bijvoorbeeld het activeren van bewoners hebben gemeenten moeite. Ook bleek dat gemeenten onderling nog niet veel samenwerken, terwijl hier wel mogelijkheden voor zijn, bijvoorbeeld in het samen benutten van een warmtebron.

Van grof naar fijn

De informatie die tijdens de eerste werksessie is verzameld gaf richting voor de 2e bijeenkomst. Daarin keken de gemeenten naar de warmteketen en de wijken waarmee ze al aan de slag zijn. Aan de hand van het Business Model Canvas werden de randvoorwaarden voor specifieke wijken uitgewerkt. Ook werden de provinciale ondersteuningsinstrumenten toegelicht. Zo leerden collega’s van de gemeenten meer over het Gelders Warmte Infrabedrijf dat vorig jaar van start is gegaan.

Vervolg

Tijdens de volgende werksessie wordt de wijkaanpak verder ingevuld en wordt bekeken hoe ze de wijkaanpak kunnen opschalen. Na de vier georganiseerde werksessies is er in Rivierenland een basis gelegd en kunnen gemeenten samen een vervolg geven aan de sessies. Na de proef in Rivierenland worden evalueren we de werksessies geëvalueerd en bepalen we hoe we gezamenlijk in de andere regio’s aan het werk gaan.