Budget Warmtenet Investeringssubsidie overvraagd

De Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) van het kabinet bleek zeer populair. Warmtebedrijven zaten hier blijkbaar op te wachten. Het budget van 150 miljoen euro is binnen een paar dagen na opening overvraagd. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan geld beschikbaar is.

Wat is de WIS?

Op 1 juni 2023 opende het loket voor de WIS. Het kabinet biedt subsidie voor projecten die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. De subsidie is geopend om zoveel mogelijk woningen aardgasvrij te maken en de betaalbaarheid voor bewoners te vergroten. De subsidie is ook bedacht om de complexiteit van de infrastructuur te verminderen, die een warmte leverancier op voorhand moet maken. De subsidie kent een aantal voorwaarden:

  1. De maximale subsidie per project is € 20 miljoen.
  2. De subsidie is maximaal 45% van de onrendabele top, OF;
  3. Maximaal 6.000 euro bijdrage per kleinverbruik aansluiting. Oftewel, verlaging van de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK).
  4. De subsidie wordt aangevraagd door het toekomstig warmtebedrijf.
  5. Het project heeft binnen 12 maanden na aanvraag een investeringsbesluit om te realiseren.

WIS is overvraagd, en nu?

Binnen enkele dagen zijn er meer aanvragen binnen gekomen, dan geld dat beschikbaar is. Momenteel worden de aanvragen beoordeeld en is het aanmelden van nieuwe projecten niet meer mogelijk. De verwachting is dat de WIS een vervolg krijgt en dat hierover in het najaar van 2023 meer bekend wordt. 

Het Gelders Expertteam Warmte staat in nauw contact met het Rijk om de gemeenten snel op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen. Heeft u vragen over het wegvallen van de WIS in uw warmtenetproject, laat het ons weten. We denken er graag over mee.