Transitievisie Warmte 2.0: van denken naar doen

In de transitievisie warmte (TVW) maken gemeenten plannen om van het aardgas af te gaan. De TVW moet elke vijf jaar een update krijgen. Bij de komende vernieuwing verwachten we een aantal veranderingen, zodat de focus verandert van denken naar doen.

Loslaten van de CBS-Wijken 

In de huidige TVW’s zijn CBS-wijken, en de kunstmatige grenzen het uitgangspunt. Dit leek een logische keuze, maar in de praktijk bleek dat het vasthouden aan deze wijken niet altijd de meest efficiënte manier is om duurzame warmteoplossingen te implementeren. In TVW 2.0 moet meer nadruk worden gelegd op het vormen van logische clusters op basis van warmtevraag, isolatiebehoeften en andere relevante factoren. Dit stelt gemeenten in staat om maatwerkoplossingen te bieden die aansluiten bij de lokale omstandigheden en behoeften. 

Transitievisie onderdeel van de omgevingsvisie 

De TVW 2.0 is ook een belangrijk fundament van de omgevingsvisie. De plannen voor de energietransitie moeten in het bredere, ruimtelijke beleid van gemeenten passen. Dit betekent dat de TVW niet langer een alleenstaand document is, maar een onderdeel van een totaal benadering van duurzaamheid en leefbaarheid. Door de transitievisie op te nemen in de omgevingsvisie, wordt het een onderdeel van de toekomstplannen van een gemeente en wordt de duurzame ontwikkeling op een logische manier meegenomen. 

Van denken naar doen 

Met de TVW 2.0 zetten gemeenten een belangrijke stap richting een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving. De focus verschuift van denken en plannen maken naar daadwerkelijk handelen en uitvoeren. Het loslaten van de kunstmatige grenzen en het omarmen van logische clusters zal de efficiëntie van de warmtetransitie vergroten. Bovendien zal de integratie van de transitievisie in de bredere omgevingsvisie zorgen voor een samenhangende aanpak van duurzaamheid op lokaal niveau. 

Hulp bij het maken van de TVW 2.0 

Heeft u vragen over de TVW 2.0? Moeite met het formuleren van de behoefte, een marktvraag opstellen, of het beoordelen van een uitvraag? Of kunt u hulp gebruiken bij het maken van de stap van visie- en planvorming naar daadwerkelijke uitvoering? Het Expertteam Warmte kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op!