Hoe stel je de juiste vraag aan de markt?

Een belangrijke stap in de warmtetransitie is de uitvraag aan marktpartijen. Hoe je deze vraag of opdracht beschrijft bepaalt wat er wordt uitgevoerd. En dus de kwaliteit van het werk.

Het Expertteam heeft kennis en ervaring met het stellen van de juiste vraag, het beoordelen van aanbiedingen en controleren van het gedane werk. Lees hoe wij u kunnen helpen.

Stap 1: formuleer de juiste vraag

Een goede marktvraag is belangrijk voor een succesvolle warmtetransitie. Daarvoor moet je weten wat de doelen zijn en wat daarvoor precies nodig is. De lokale situatie en de voortgang in de transitie zijn bepalend. Samen met de gemeente brengt het Expertteam dit in kaart en helpt bepalen wat dan de behoeften zijn en hoe de vraag gesteld moet worden.

Stap 2: stel de vraag aan de (juiste) markt

Het benaderen van de markt daarna kan ook best lastig zijn. Er zijn namelijk veel (en steeds meer) verschillende bedrijven en leveranciers die zich bezighouden met de warmtetransitie. Het is belangrijk om de juiste partijen te vinden en deze op de juiste manier te benaderen. Wij hebben goede kennis van de markt en veel ervaring met het benaderen van de juiste partijen en kunnen hierbij dus ondersteunen.

Stap 3: beoordeel de aanbiedingen

Als de aanbiedingen binnen zijn is de volgende stap om deze (transparant) te beoordelen. Wat bieden partijen precies, tegen welke kosten? Het Expertteam kan helpen bij het beoordelen en afwegen van de aanbiedingen. Of we helpen bij het vinden van de juiste persoon die de kwaliteit en waarde van de investering kan beoordelen. 

Stap 4: begeleid en controleer het werk

Tot slot is het begeleiden en beoordelen van het werk zelf ook een belangrijk voor de kwaliteit. Het werk moet binnen bepaalde voorwaarden, tijd en budget worden uitgevoerd. We adviseren gemeenten waar ze op moeten letten en hoe ze dit het beste kunnen doen.

Krijg hulp van het Expertteam Warmte

Het Expertteam helpt gemeenten dus bij het stellen van de juiste marktvraag, het proces en de uitvoering om tot de beste kwaliteit te komen. Zo zetten we samen concrete stappen in de warmtetransitie. Dus neem contact met ons op. Ook met andere vragen over de warmtetransitie!