Nieuwsberichten Beter Bereikbaar Wageningen

Hier vindt u een overzicht van nieuwsberichten over Beter Bereikbaar Wageningen.

GS stellen ontwerp-inpassingsplan BBW vast

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast voor Beter Bereikbaar Wageningen (BBW), inclusief het milieueffectrapport. Daarmee zetten we een volgende stap om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.

(17 juli 2023) Gemeente neemt besluit over geluidsmaatregelen

Gemeente Wageningen heeft een participatieproces afgerond en gekozen welke geluidverlagende maatregelen zij langs de Nijenoord Allee en Rooseveltweg wil nemen. Wij laten deze maatregelen deze zomer doorrekenen. De resultaten verwerken we in het ontwerp inpassingsplan.

(10 maart 2023)Geluidsrapport en beantwoording vragen bewonersavond

We hebben onderzocht wat het geluidseffect van gemotoriseerd verkeer is op de omliggende huizen en gebouwen als gevolg van de geplande aanpassingen aan de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. De resultaten daarvan staan in het geluidsrapport en maken we openbaar.

(10 februari 2023)Video Geluidseffecten, geluid verminderende maatregelen en Hogere Waarde

Met het project Beter Bereikbaar Wageningen passen we de bestaande wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan, bouwen een onderdoorgang bij de Churchillweg-Bornsesteeg en verleggen we fietspaden. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor geluid.

Overzicht aantallen overstekende fietsers

28 december 2022 1 van de doelen van het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ is dat fietsers veilig en soepel over kunnen steken op kruispunten op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee.

Studenten doen onderzoek naar gebruiksmogelijkheden park Blauwe Bergen

28 december 2022 Een groep master studenten van de Wageningen Universiteit onderzoekt wat mensen van het park de Blauwe Bergen in Wageningen vinden en wat hun wensen en behoeften voor het park zijn.

Onderzoek gebruiksmogelijkheden park Blauwe Bergen afgerond

14 juli 2022 Met Beter Bereikbaar Wageningen leggen we een nieuw fietspad aan langs het park de Blauwe Bergen in Wageningen. Dit biedt mogelijkheden om te kijken naar eventueel nieuwe gebruiksmogelijkheden van het park.

Studenten doen onderzoek naar gebruiksmogelijkheden park Blauwe Bergen

2 juni 2022 Een groep master studenten van de Wageningen Universiteit onderzoekt wat mensen van het park de Blauwe Bergen in Wageningen vinden en wat hun wensen en behoeften voor het park zijn.

Overzicht aantallen overstekende fietsers

31 mei 2022 1 van de doelen van het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ is dat fietsers veilig en soepel over kunnen steken op kruispunten op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee.

Resultaten 3e meedenkronde bekend

17 maart 2022 Tussen donderdag 27 januari en zondag 13 februari 2022 konden belangstellenden meedoen met de 3e meedenkronde.

Eerdere nieuwsberichten

het overzicht van nieuwsberichten van voor 1 maart 2022 kunt u bekijken in Archiefweb.