Resultaten 3e meedenkronde bekend

Tussen donderdag 27 januari en zondag 13 februari 2022 konden belangstellenden meedoen met de 3e meedenkronde.
Gepubliceerd op: 28-december-2022

Op de digitale kaart ‘ABR in beeld’ konden mensen locaties aanwijzen die zij geschikt vinden om nieuwe bomen aan te planten, regenwater op te vangen en om bewegen en ontmoeting in de buitenlucht te stimuleren. Deze plekken brengen we hieronder visueel in beeld. 

We bekijken in hoeverre het haalbaar is om deze locaties te realiseren. Zodra we daar meer over weten, informeren we u via deze projectpagina. 

Beantwoording vragen informatieavonden 

Afgelopen januari organiseerden we 2 informatie bijeenkomsten over het voorontwerp Inpassingsplan; 1 informatie avond voor de belangengroepen en 1 openbare bijeenkomst. 

De gestelde vragen en beantwoording vindt u hieronder: