(10 maart 2023)Geluidsrapport en beantwoording vragen bewonersavond

We hebben onderzocht wat het geluidseffect van gemotoriseerd verkeer is op de omliggende huizen en gebouwen als gevolg van de geplande aanpassingen aan de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. De resultaten daarvan staan in het geluidsrapport en maken we openbaar.
NB_Geluidsrapport_beantwoording_vragen.jpg
Gepubliceerd op: 7-juli-2023

Geluidsrapport

Het is een technisch inhoudelijk rapport, daarom maakten we een publieksvriendelijke samenvatting. Beiden vindt u hieronder:

Beantwoording vragen bewonersavond

Om de toename van het verkeersgeluid te verminderen, stelden wij een pakket met geluidsmaatregelen voor. Ondanks deze maatregelen neemt het geluid toe en moet voor ongeveer 100 panden een hogere waarde besluit worden genomen. Voor de huiseigenaren die daar mogelijk mee te maken krijgen, organiseerden we een informatiebijeenkomst over geluid op 9 februari 2023. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en ter plekke beantwoord. De beantwoording van deze vragen vindt u hieronder:

Het gemeentebestuur van Wageningen streeft naar een situatie waarbij het geluid ten opzichte van de huidige situatie niet verder toeneemt. Op initiatief van de gemeente zijn we daarom een gezamenlijke verkenning gestart om te onderzoeken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn.