Gemeente neemt besluit over geluidsmaatregelen

Gemeente Wageningen heeft een participatieproces afgerond en gekozen welke geluidverlagende maatregelen zij langs de Nijenoord Allee en Rooseveltweg wil nemen. Wij laten deze maatregelen deze zomer doorrekenen. De resultaten verwerken we in het ontwerp inpassingsplan.
Gepubliceerd op: 17-juli-2023

Maatregelen om geluid te verminderen 

Het college van gemeente Wageningen heeft besloten welke geluidsmaatregelen zij langs de Nijenoord Allee wil laten nemen door de provincie. Ook hun gemeenteraad stemde daarmee in.  

Deze maatregelen bestaan uit:  

  • Het deels ophogen van bestaande schermen met 1 meter; 
  • een nieuw geluidscherm plaatsen, dat gedeeltelijk laag is (1 meter) en gedeeltelijk hoog (2,5 meter). 

Op deze kaart ziet u waar de gemeente de maatregelen wil. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat woningen en gebouwen minder geluid op de gevel krijgen nadat de aanpassingen aan de Nijenoord Allee zijn uitgevoerd. 

Geluidsmaatregelen_Nijenoord_Allee.jpg

Op de Rooseveltweg wil gemeente Wageningen extra stil asfalt neerleggen om het geluidsniveau te verminderen. Op de kaart ziet u waar de gemeente het stille asfalt wil aanbrengen. 

Geluidsmaatregelen_Rooseveltweg.jpg

Vervolg en planning 

Deze zomervakantie rekenen we het gewenste maatregelenpakket van de gemeente door. Daarna verwerken we de resultaten in het ontwerp provinciaal inpassingsplan. Begin november 2023 gaat het ontwerp hiervan de procedure in. Dat geldt ook voor het ontwerp Hogere Waardebesluit van de gemeente. Hierin staat welke woningen met een hogere geluidswaarde te maken krijgen. 

Reageren op de plannen 

U kunt in november op beide plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Omdat we als provincie besluiten coördineren voor dit project, leggen wij het ontwerp hogere waarden besluit en het inpassingsplan ter inzage. U kunt uw zienswijze indienen bij ons. Deze beantwoordt de gemeente (als het over het hogere waardenbesluit gaat) of beantwoorden wij (als het over het ontwerp inpassingsplan gaat).