Onderzoek gebruiksmogelijkheden park Blauwe Bergen afgerond

Met Beter Bereikbaar Wageningen leggen we een nieuw fietspad aan langs het park de Blauwe Bergen in Wageningen. Dit biedt mogelijkheden om te kijken naar eventueel nieuwe gebruiksmogelijkheden van het park.
Gepubliceerd op: 28-december-2022

We vroegen een groep master studenten van de Wageningen Universiteit onderzoek te doen naar wat mensen van dit park vinden en wat hun wensen en behoeften voor het park zijn. En ook of mensen zich daar veilig voelen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de studenten presenteerden de resultaten en conclusies aan de provincie.

Onderzoek

De studenten deden onderzoek naar de factoren die het gebruik van het park, in relatie tot positieve gezondheid, verminderen of er juist aan bijdragen. Dit onderzoek richtte zich voornamelijk op buurtbewoners, maar ook andere inwoners uit Wageningen konden meedoen. Via een online vragenlijst en inspirerende bijeenkomsten in de Blauwe Bergen, brachten studenten de wensen en ideeën over gebruiksmogelijkheden van het park in beeld.

Resultaten

In totaal vulden 263 mensen de online vragenlijst in en deden 11 mensen mee aan de bijeenkomsten in het park. De meeste deelnemers bezoeken het park 1 keer  of meer dan 1 keer per week, waarvan veel mensen de hond uitlaten. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gaan over de netheid, behoud en duidelijkheid van de regels in het park. Verder is de bescherming van biodiversiteit en de discussie over het park als losloopgebied voor honden een belangrijke uitkomst.  Sociale veiligheid wordt niet als een groot probleem ervaren, maar sommigen geven aan het park liever niet in het donker te bezoeken. Daarnaast willen de deelnemers niet dat de grootte van het park  afneemt.

Conclusies

De deelnemers uit het onderzoek uit Wageningen wensen meer duidelijkheid over de regels van het park, met name over of het park een losloopgebied is of niet. De deelnemers adviseren als mogelijke oplossing om afgezonderde plekken te maken voor loslopende honden. Daarnaast zijn de deelnemers van Wageningen gedreven om bij te dragen aan dit project en hopen dat hun wensen serieus genomen worden. De studenten adviseren om deze participatie sessies vaker te houden en de bewoners te blijven betrekken bij dit project.

Vervolg

Het onderzoek is een mooie eerste stap en het resultaat biedt perspectief voor verdere verkenning. Met de gemeente Wageningen, eigenaar van het park de Blauwe Bergen, gaan we in gesprek over de vervolgvraag.