Overzicht aantallen overstekende fietsers

1 van de doelen van het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ is dat fietsers veilig en soepel over kunnen steken op kruispunten op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee.
Gepubliceerd op: 28-december-2022

Dat is nodig, want naar verwachting steken er in 2030 dagelijks veel fietsers over op en rondom de Nijenoord Allee en Churchillweg. Op de kaart ziet u per locatie een inschatting van het aantal overstekende fietsers. We laten daarbij ook zien hoeveel invloed de komst van een onderdoorgang (voor gemotoriseerd verkeer) bij de Churchillweg/Bornsesteeg heeft op het aantal oversteekbewegingen van fietsers. 

Resultaten op de kaart

In de legenda ziet u in de 1e kolom hoeveel fietsers er in 2030 oversteken als we verbeteringen aanbrengen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee zonder een onderdoorgang bij de Churchillweg. In de 2e kolom is te zien hoeveel fietsers er oversteken als er wel een onderdoorgang bij de Churchillweg is. Hieruit blijkt dat als er een onderdoorgang is, er meer fietsers bij de Nijenoord Allee/Churchillweg/Bornsesteeg gaan oversteken. Bij de 2 omliggende oversteken (Nijenoord Allee/Hoevestein en Nijenoord Allee/Mondriaanlaan/Rooseveltweg) steken dan minder fietsers over. 

Notitie fietsprognose

In de notitie Fietsprognoses Beter Bereikbaar Wageningen leest u hoe we aan deze aantallen zijn gekomen. Deze notitie is voor geïnteresseerden opvraagbaar via de knop. Let op: het is een vrij technische notitie en daarom hebben we de uitkomsten op de kaart gezet.