Indicatoren voor maatwerk

Bij het op maat toepassen van parkeren is het van belang te kijken naar de kenmerken van het gebied, naar de functie/ontwikkeling en naar de doelgroep. Deze kenmerken zijn niet statisch en kunnen in de loop van de tijd veranderen.
Parkeerterrein

Bij functieveranderingen moet zorgvuldig gekeken worden naar de nieuwe parkeerbehoefte. Niet alleen naar het aantal parkeerplekken, maar ook naar de verdeling over de dagen en/of momenten over de dag. Om deze indicatoren in kaart te brengen, ontstaat dus een behoefte aan data en aan een gebiedsgerichte (in plaats van generieke) benadering. Ga rechts naar de checklist van indicatoren.

Voorbeeldcasus

Lees meer in de voorbeeldcasus: Parkeernormen bij woningsplitsen