Indicatoren Functie/ ontwikkeling

Bij kenmerken van de functie gaat het niet alleen om het type functie, maar ook om de grootte (m2) en het aantal mensen dat er woont, werkt of op bezoek komt.
Parkeerterrein

Vanuit het CROW zijn  parkeerkengetallen beschikbaar voor een groot aantal algemene functies. Natuurlijk zijn er ook functies waarvoor geen specifieke parkeerkengetallen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan specifieke woonvormen (studentenwoningen, woningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking, studio’s) of juist grootschalige functies zoals ziekenhuizen, politiebureau’s of grote bedrijven van meer dan 5000 m2 (datacenters). Voor deze functies volstaan de kengetallen voor autobezit, respectievelijk voor bezoekers niet en moet een specifiek kengetal of zelfs mobiliteitsprofiel opgesteld worden.

Voorbeeldcasus

Lees meer in de voorbeeldcasus: Nieuwe woonvormen

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.