Kenmerken gebied

Er zijn verschillende kenmerken van een gebied waarnaar gekeken kan worden bij het toepassen van maatwerk. Centraal onderscheid is of de ontwikkeling plaats vindt binnen of buiten bebouwd gebied (inbreiding of uitbreiding).
Parkeerterrein

Mijn ontwikkeling vindt plaats buiten bebouwd gebied

Bij het bepalen van de parkeerbehoefte in een uitbreidingslocatie kun je de algemene indicatoren voor het toepassen van maatwerk gebruiken.

Mijn ontwikkeling vindt plaats in bebouwd gebied

Naast de algemene indicatoren voor het toepassen van maatwerk kun je bij het invullen van de parkeerbehoefte rekening houden met de huidige parkeerdruk en restcapaciteit in het bestaand gebied. Wellicht laat de huidige parkeerdruk in het gebied nog een extra belasting toe. Daarbij is van belang om de parkeerdruk te bepalen in een voldoende fijnmazig gebied rond de ontwikkeling (bijvoorbeeld 200 meter).

Ook is het relevant om te weten of er sprake is van gereguleerd parkeren in het gebied en of de nieuwe bewoners een vergunning kunnen krijgen voor straatparkeren.

Voorbeeldcasus

Lees meer in de voorbeeldcasus: Toepassen centrumdefinitie op OV locaties

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.