Checklist indicatoren voor maatwerk

Bekijk de checklist
Parkeerterrein

Kenmerken gebied

 • Typering gebied:¬†verbijzondering binnen standaard indeling naar bijvoorbeeld duurzame karakter van wijk;
 • Autobezit en autogebruik per type woning, op buurtniveau van het CBS;
 • Aanwezigheid voorzieningen op korte afstand;
 • OV bereikbaarheid: bereikbaar gebied in een half uur met openbaar vervoer;
 • Fietsbereikbaarheid: bereikbaar gebied in een half uur met openbaar vervoer;
 • Druk op openbare ruimte: check inrichtingsplan (druk vanuit hittestress, klimaatadaptatie, vuilnis punten etc.);
 • Aanwezigheid van parkeerregulering;
 • Parkeerdruk voordat de ontwikkeling gerealiseerd wordt.

Kenmerken functie

 • Omvang en type woningen;
 • Beoogde doelgroep van de woningen;
 • Maatregelen die bijdragen aan reductie van de parkeerbehoefte (bijvoorbeeld fiets en deelmobiliteit stimuleren);
 • Afstand tot openbaar vervoer halte als een treinstation en hoofdfietsroutes;
 • Aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen.

Kenmerken doelgroep

 • Demografische samenstelling
 • Autobezit en mobiliteitskenmerken: fietsgebruik, deelauto gebruik, OV gebruik, etc.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.