Indicatoren: Mogelijkheden mobiliteitsconcepten

Steeds vaker wordt deelmobiliteit bij nieuwe woningbouwontwikkelingen ingezet om het autobezit terug te dringen. Veelal ter vervanging van een tweede en volgende auto’s, maar bij sommige doelgroepen kan het ook vervanging voor de eerste auto zijn.
Parkeerterrein

Dit geldt zeker voor ontwikkelingen in stedelijke gebieden met goede OV en fietsbereikbaarheid. Maar ook in meer landelijke gebieden met teruglopend OV kan dit juist de behoefte aan deelmobiliteit stimuleren.

In beide type gebieden draagt een lager autobezit bij aan minder ruimtebeslag voor parkeren en daarmee aan een betere ruimtelijke kwaliteit. Als besloten wordt om deelmobiliteit in te zetten bij de woningbouwplannen, is het belangrijk om na te denken over een terugvaloptie indien het gebruik tegenvalt. Worden er dan minder deelauto’s geplaatst of wordt er actiever gewerkt met probeeracties en stimuleringsmaatregelen? Daarnaast moet vastgelegd worden in bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst voor welke periode de deelmobiliteit aangeboden moet worden en dat deze verplichting overdraagbaar is (bijvoorbeeld via een kettingbeding).

Factsheets

Het CROW heeft tien factsheets met definities, achtergrond- en basisinformatie en cijfers over de effecten van autodelen. Ook het Kennisinstituut Mobiliteit heeft een rapportage over de ontwikkeling, potentie en effecten van deelmobiliteit gepubliceerd.

Om het gebruik van deelmobiliteit te stimuleren, is het belangrijk dat de gemeente heldere communicatie hierover verstrekt. Denk aan een duidelijk stappenplan hoe deelmobiliteit in de praktijk werkt. Een positieve benadering heeft het meeste effect; benadruk de lagere maandlasten, geen onderhoudskosten of apk, geen tot weinig papierwerk, de technische staat van de voertuigen of de toegankelijkheid van het systeem. Zo werk je als gemeente aan een breder draagvlak onder toekomstige gebruikers. Factsheet 10 van het CROW biedt bijvoorbeeld handvaten voor de gemeenten om op een juiste manier te communiceren over de inzetbaarheid van deelauto’s. Uiteraard is het bij de communicatie van  belang om rekening te houden met de bekendheid en het vertrouwen in de gemeente over deelmobiliteit.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.