Energieloketten 2021 - 2024

Wilt u tot en met 2024 als gemeente de bestaande energieloketten professioneler maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (bijna 2 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het professioneler maken van bestaande energieloketten en het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid hiervan.

U kunt subsidie aanvragen als het energieloket:

  • van 2021 tot en met 2024 in gebruik is, of 1 of meerdere jaren in die periode;
  • fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is;
  • gebruik maakt van een klantvolgsysteem en een monitoringssysteem;
  • doelgroepen actief benadert om energiebesparende maatregelen te nemen;
  • verbeteringen doorvoert.

In het format Plan van aanpak energieloketten 2021 - 2024 hiernaast geeft u aan hoe uw energieloket hieraan voldoet. Dit format kunt u daarna als bijlage uploaden in het aanvraagformulier. De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 8.6 Energieloketten 2021 - 2024).

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, vermenigvuldigd met een bedrag van € 0,50 en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de subsidie wordt gegeven.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Als u als gemeenten samenwerkt in een energieloket kan de aanvraag namens 1 van de samenwerkende gemeenten worden ingediend.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Energieloketten 2020-2024'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is voor de periode 2021 tot en met 2024 € 4.130.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.