Veelgestelde stikstof vragen over vergunning verlening

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Vergunning verlening

Bedrijven die hun activiteiten voortzetten of uitbreiden binnen de bestaande Natuurbeschermingswetvergunning, mogen de volledig vergunde activiteit uitvoeren. Indien de betreffende activiteit bestond op de referentiedatum van het Natura 2000-gebied en sindsdien ongewijzigd is voortgezet, geldt geen vergunningplicht. Of lees meer over het bepalen van de referentiesituatie. (link volgt spoedig)

Bij een nieuwe of gewijzigde activiteit, kunt u met een AERIUS-berekening bepalen of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Blijkt uit de AERIUS-berekening dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt? Dan heeft u een vergunning nodig, tenzij de uitstoot van stikstof kan worden opgelost binnen het project of de locatie (intern salderen).

U berekent de stikstofneerslag met het rekenprogramma AERIUS Calculator. Van de resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening - Resultaten (PDF)'. Sinds 15 oktober 2020 is er een nieuwe versie van AERIUS. Nieuwe én liggende aanvragen hebben een berekening nodig op basis van deze nieuwe versie. Uitkomsten van berekeningen met deze nieuwe versie van AERIUS kunnen verschillen van berekeningen met de voorgaande versie van AERIUS. Of lees meer over het maken van een AERIUS-berekening. (link volgt spoedig)

Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat uw project zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, kijk dan eerst of er een mogelijkheid is om de stikstofneerslag te beperken. Bijvoorbeeld door een andere techniek te gebruiken. Blijft uw project zorgen voor stikstofneerslag? Onderzoek of er opties zijn om deze effecten weg te nemen door intern salderen, extern salderen of verleasen. In de tekst hieronder wordt uitgelegd wat dit is. Is hierna nog steeds sprake van stikstofneerslag? Kijk of de ADC-toets hulp biedt.

U vraagt uw vergunning aan met het webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Als u een aanvraag wilt doen waarbij u stikstofrechten van een ander bedrijf overneemt (extern salderen), moet u eerst een melding extern salderen doen. U kunt deze melding doen met het webformulier Melding extern salderen.

Sinds 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd voor woningbouwprojecten op basis van het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Gebruik hiervoor ons  webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden.  en geef in 1 van de opmerkingenvelden aan dat u gebruik wilt maken van het SSRS.

Wij hebben 26 weken nodig om een vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag is ingestuurd.

We hebben de vereisten voor een aanvraag op een rij gezet in een Checklist aanvraagvereisten vergunningaanvragen (PDF 300kB) Wet natuurbescherming.

Het indienen van meldingen is niet meer mogelijk. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon voor activiteiten onder de grenswaarde een melding worden ingediend. Dit gaf vrijstelling van de vergunningplicht. Sinds de uitspraak van de Raad van State, op 29 mei 2019, is de vrijstelling komen te vervallen en daarmee ook de mogelijkheid een melding in te dienen.

Ook voor evenementen kan een Wnb-vergunningplicht gelden. Naast factoren als licht, geluid en fysieke aantasting kan stikstofdepositie tot effecten leiden. Met een AERIUS-berekening kan worden bepaald of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Als de berekening aangeeft dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt, kunt u kijken of er een mogelijkheid is om de stikstofneerslag te beperken.
Blijft uw project zorgen voor stikstofneerslag? Onderzoek of er opties zijn om deze effecten weg te nemen door intern salderen, extern salderen of verleasen.
Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen natuurvergunning nodig is. Voor de overige opties geldt een vergunningplicht.

Meer informatie over evenementen in de buitenlucht en de Wnb op onze ‘Veelgestelde vragen evenementen & wnb’ pagina.

Naast stikstofneerslag kunnen ook andere factoren van activiteiten een effect op natuur veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan fysieke aantasting of verstoring door licht en geluid. Mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig. U leest hier meer over op de pagina 'Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000-gebieden'

Bekijk de veelgestelde vragen over de overige subthema's.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.