College van Gedeputeerde Staten

Elk lid van Gedeputeerde Staten houdt zich bezig met een aantal verschillende onderwerpen. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.

John Berends

John Berends is de Commissaris van de Koning.

Peter Drenth

Peter Drenth is onder andere verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving.

Jan van der Meer

Jan van der Meer is onder andere verantwoordelijk voor klimaat en energietransitie, milieu en gezondheid en openbaar vervoer.

Peter Kerris

Peter Kerris is onder andere verantwoordelijk voor wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening en programma SteenGoed Benutten.

Peter van 't Hoog

Peter van 't Hoog is onder andere verantwoordelijk voor leefbaarheid, water, recreatie en toerisme, gebiedsontwikkeling en weerbare overheid.

Jan Markink

Jan Markink is onder andere verantwoordelijk voor algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën, grondzaken en sport.

Helga Witjes

Helga Witjes is onder andere verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit exclusief openbaar vervoer, luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en Fruitdelta, project Railterminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen.