College van Gedeputeerde Staten

Elk lid van Gedeputeerde Staten houdt zich bezig met een aantal verschillende onderwerpen; de portefeuilleverdeling. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.

John Berends

John Berends is de Commissaris van de Koning.

Ans Mol

Ans Mol is onder andere verantwoordelijk voor: Water en klimaatadaptie, Energie & klimaat, Gezonde en veilige leefomgeving, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Europees Comité van de Regio’s en IPO.

Peter Drenth

Peter Drenth is onder andere verantwoordelijk voor: Personeel, organisatie en communicatie, Algemeen bestuur en Sterk Bestuur, Weerbare overheid, Coördinatie lobby, Erfgoed en cultuur.

Harold Zoet

Harold Zoet is onder andere verantwoordelijk voor: Landbouw, Biodiversiteit/natuur, Stikstof (beleid), Vrijkomende agrarische bebouwing, Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Helga Witjes

Helga Witjes is onder andere verantwoordelijk voor: Financiën, Economie en innovatie, Onderwijs & arbeidsmarkt, Sport, Toezicht gemeentefinanciën en Grondzaken.

Dirk Vreugdenhil

Dirk Vreugdenhil is onder andere verantwoordelijk voor: Leefbaarheid en inclusiviteit, Wonen en toezicht op huisvesting statushouders, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie en Omgevingswet en Steengoed benutten.

Klaas Ruitenberg

Klaas Ruitenberg is onder andere verantwoordelijk voor: Bereikbaarheid, Openbaar vervoer, Provinciale infrastructuur, Fietsen en Verkeersveiligheid.