College van Gedeputeerde Staten

Elk lid van Gedeputeerde Staten houdt zich bezig met een aantal verschillende onderwerpen; de portefeuilleverdeling. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.

Henri Lenferink

Op maandag 2 oktober 2023 is Henri Lenferink geïnstalleerd als waarnemend commissaris van de Koning.

Frederik van Ardenne

Provinciesecretaris en algemeen directeur.

Ans Mol

Ans Mol is onder andere verantwoordelijk voor: Water en klimaatadaptie, Energie & klimaat, Gezonde en veilige leefomgeving, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Europees Comité van de Regio’s en IPO.

Peter Drenth

Peter Drenth is onder andere verantwoordelijk voor: Personeel, organisatie en communicatie, Algemeen bestuur en Sterk Bestuur, Weerbare overheid, Coördinatie lobby, Erfgoed en cultuur.

Harold Zoet

Harold Zoet is onder andere verantwoordelijk voor: Landbouw, Biodiversiteit/natuur, Stikstof (beleid), Vrijkomende agrarische bebouwing, Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Helga Witjes

Helga Witjes is onder andere verantwoordelijk voor: Financiën, Economie en innovatie, Onderwijs & arbeidsmarkt, Sport, Toezicht gemeentefinanciën en Grondzaken.

Dirk Vreugdenhil

Dirk Vreugdenhil is onder andere verantwoordelijk voor: Leefbaarheid en inclusiviteit, Wonen en toezicht op huisvesting statushouders, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie en Omgevingswet en Steengoed benutten.

Klaas Ruitenberg

Klaas Ruitenberg is onder andere verantwoordelijk voor: Bereikbaarheid, Openbaar vervoer, Provinciale infrastructuur, Fietsen en Verkeersveiligheid.