Ans Mol

Ans Mol is sinds 28 juni 2023 namens de BBB gedeputeerde bij provincie Gelderland.

Ans Mol is verantwoordelijk voor: Water en klimaatadaptie, Energie & klimaat, Gezonde en veilige leefomgeving, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Europees Comité van de Regio’s, IPO, Regio Stedendriehoek en Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Overige informatie