Peter Drenth

Peter Drenth (1968, Ten Boer) is sinds 30 mei 2018 namens het CDA gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Peter Drenth

Peter Drenth is verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030, project World Food Centre.

Overige informatie