Peter Drenth

Peter Drenth (1968, Ten Boer) is sinds 30 mei 2018 namens het CDA gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Peter Drenth

Peter Drenth is verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030, project World Food Centre.

Overige informatie

Voor hij gedeputeerde werd, was hij van 2006 tot 2018 wethouder in de gemeente Doetinchem en van 2002 tot 2006 wethouder in de gemeente Zeewolde. Peter Drenth heeft Sociale geografie gestudeerd en woont in Doetinchem.

Nevenfuncties die voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Lid van IPO Bestuur
 • Lid van IPO Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid van IPO Bestuurlijke Adviescommissie Cultuur
 • Lid van IPO Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Lid landelijke Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Lid Pact van Loevestein (samenwerkingsverband beheer Nieuwe Hollandse Waterlinie)
 • Lid stuurgroep Romeinse Limes
 • Ambassadeur stichting Buur maakt Natuur
 • Bestuurslid stichting Foodvalley NL

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Geen

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (betaald)

 • Geen

p.drenth@gelderland.nl
Secretaresse: Lilian van Vugt
026 359 90 36

Woordvoerder: Eva Calicher
e.calicher@gelderland.nl
026 359 93 24  
06 52 80 10 22 (sms/WhatsApp)