Dirk Vreugdenhil

Dirk Vreugdenhil is sinds 28 juni 2023 namens de ChristenUnie gedeputeerde bij provincie Gelderland.

Dirk Vreugdenhil is verantwoordelijk voor: Leefbaarheid en inclusiviteit, Wonen en toezicht op huisvesting statushouders, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie en Omgevingswet, Steengoed benutten, Weerbare samenleving, Gebiedsproject Eerbeek-Loenen, Regio Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.

Overige informatie