Harold Zoet

Harold Zoet is sinds 28 juni 2023 namens de BBB gedeputeerde bij provincie Gelderland.

Harold Zoet is verantwoordelijk voor: Landbouw, Biodiversiteit/natuur, Stikstof (beleid), Vrijkomende agrarische bebouwing, Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, Landschap, Regio FruitDelta/Rivierenland

Overige informatie