Helga Witjes

Helga Witjes is sinds 2 februari 2022 namens de VVD gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Portret Helga Witjes

Helga Witjes is verantwoordelijk voor: Financiën, Economie en innovatie, Onderwijs & arbeidsmarkt, Sport, Toezicht  gemeentefinanciën, interbestuurlijk toezicht, Aandeelhouderschappen, Grondzaken (grondbeleid en financiële afwikkeling), Railterminal Gelderland, Nazorg stortplaatsen (financiële afwikkeling), Digitalisering, Subsidies en Regio Achterhoek. 

Overige informatie