Vrijheid

Wilt u een regionaal project organiseren rond het onderwerp Vrijheid? Als uw plan past binnen onze voorwaarden, dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (3 maanden)
Voor wie: Initiatiefnemers of organisatoren van regioprojecten waarbij het thema Vrijheid centraal staat, kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

We willen meewerken aan nieuwe ideeën die de naoorlogse generaties in Gelderland bewust maken van de onschatbare waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in deze vrijheid. In het beleidskader Vrijheid staan onze ideeën voor een programma over Vrijheid. De Gelderse regio’s zijn betrokken bij het invullen van dit programma. 

U kunt subsidie aanvragen voor het voorbereiden en uitvoeren van een regioproject. Altijd met als centraal onderwerp Vrijheid.

Er gelden verschillende voorwaarden voor regioprojecten. Om u een indruk te geven, noemen we er een aantal:  

  1. Een regioproject moet passen binnen een regioprogramma.
  2. Het regioproject moet het ontmoeten, beleven en zelf doen stimuleren.
  3. Nederlanders met een migratie-achtergrond en jongeren moeten inbreng krijgen bij het uitvoeren van regioprojecten.

Deze opsomming van voorwaarden is niet volledig. De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.45 Vrijheid.

De subsidie voor regioprojecten in alle regio’s bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een minimum van € 15.000. De subsidiabele kosten op de begroting moeten hiervoor dus minimaal € 30.000 bedragen.

Voor 2022 is per regio € 150.000 beschikbaar voor regioprojecten. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Regio-indeling

Per regio is er een apart budget beschikbaar. Voor de regio’s Rivierengebied en Rijk van Nijmegen is het subsidieplafond bereikt. U kunt voor deze regio’s geen aanvraag meer indienen. Selecteer voor de overige regio’s het aanvraagformulier van de regio waarbinnen uw project valt. Gemeenten die bij 2 regio’s staan ingedeeld (Overbetuwe, Arnhem, Ede en Renkum) moeten het aanvraagformulier voor de Airborne Region selecteren.

Voor deze subsidieregeling vindt u regio-indeling hieronder:

Regio-indeling subsidie Vrijheid

RegioGemeenten
Airborne RegionArnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum.
Achterhoek/Liemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen / Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Let op: Voor de regio Achterhoek/Liemers wordt nog gewerkt aan een regioprogramma. We verwachten dit in september 2022. Tot dat moment verlenen we nog geen subsidie voor projecten in deze regio.

Rijk van NijmegenBerg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.
RivierengebiedBuren, Culemborg, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.Overbetuwe ligt ook in de Airborne Region.
VeluweApeldoorn, Barneveld, Brummen, Elburg, Ermelo,  Epe, Doesburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen.Arnhem, Ede en Renkum liggen ook in de regio Airborne Region.

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen / Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Let op: Voor de regio Achterhoek/Liemers wordt nog gewerkt aan een regioprogramma. We verwachten dit in september 2022. Tot dat moment verlenen we nog geen subsidie voor projecten in deze regio.

Regio
Airborne Region
Gemeenten
Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum.
Regio
Achterhoek/Liemers
Gemeenten

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen / Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Let op: Voor de regio Achterhoek/Liemers wordt nog gewerkt aan een regioprogramma. We verwachten dit in september 2022. Tot dat moment verlenen we nog geen subsidie voor projecten in deze regio.

Regio
Rijk van Nijmegen
Gemeenten
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.
Regio
Rivierengebied
Gemeenten
Buren, Culemborg, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.
Overbetuwe ligt ook in de Airborne Region.
Regio
Veluwe
Gemeenten
Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Elburg, Ermelo,  Epe, Doesburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen.
Arnhem, Ede en Renkum liggen ook in de regio Airborne Region.

Subsidie aanvragen

Voor de regio’s Rivierengebied en Rijk van Nijmegen is het subsidieplafond bereikt. U kunt voor deze regio’s geen aanvraag meer indienen. Gemeenten die bij 2 regio’s staan ingedeeld (Overbetuwe, Arnhem, Ede en Renkum) moeten het aanvraagformulier voor de Airborne Region selecteren.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Vrijheid’ voor de regio die u heeft geselecteerd. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Het format onder het kopje Documenten en links kan u bij de voorbereiding helpen. U kunt dit format projectplan uploaden in het aanvraagformulier.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.