Onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (23 dagen)
Voor wie: Samenwerkingen tussen overheids-, onderwijs- of kennisinstellingen en tenminste 1 onderneming of brancheorganisatie.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de activiteiten bijdragen aan regionale doelstellingen die voor het samenwerkingsverband van toepassing zijn;
  • u geen subsidie ontvangt uit de Europese subsidieregeling INTERREG;
  • u een samenwerkingsovereenkomst meestuurt die door alle deelnemers is ondertekend. Hierin laat u de gezamenlijke aanpak voor het verrichten van de activiteiten zien en welke partij penvoerder is;

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. (paragraaf 6.27 Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid).

Voordat u de subsidieaanvraag indient, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur onderwijs- en arbeidsmarkt in uw regio. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. U kunt zich met dit formulier voor dit voorgesprek aanmelden. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor de subsidie ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Hieronder bij ‘Documenten en links’ staat een voorbeeld van een projectplan en samenwerkingsovereenkomst. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.