Onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 6-juli-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Samenwerkingen tussen overheids-, onderwijs- of kennisinstellingen en tenminste 1 onderneming of brancheorganisatie.

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Deze regeling is daarom gesloten. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen.  

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor de subsidie ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Hieronder bij ‘Documenten en links’ staat een voorbeeld van een projectplan en samenwerkingsovereenkomst. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.