Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Wilt u een gemeenschapsvoorziening, bijvoorbeeld een dorpshuis, aanpassen? Of wilt u van een bestaand gebouw, buitenruimte of openbaar gebied een gemeenschapsvoorziening maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Als u uw plannen op een duurzame manier uitvoert, is er zelfs meer subsidie mogelijk.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Beheerders van een (toekomstige) gemeenschapsvoorziening kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen om:

  • de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap of een chronische ziekte;
  • aanpassingen aan te brengen die nodig zijn om nieuwe activiteiten uit te voeren;
  • een bestaand gebouw, een gedeelte daarvan of de bijbehorende buitenruimte aan te passen tot een gemeenschapsvoorziening;
  • van openbaar gebied een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken met aandacht voor groen en bewegen.

Let op: Als u alleen een duurzaamheidsmaatregel wilt doorvoeren, bijvoorbeeld dakisolatie, zonder dat er sprake is van één van bovenstaande aanpassingen, dan is subsidie niet mogelijk. 

Als provincie willen we stimuleren dat de aanpassingen duurzaam worden uitgevoerd. Er is extra subsidie mogelijk als u 1 van bovenstaande aanpassingen doorvoert op een circulaire, klimaatadaptieve of natuurinclusieve manier of als u maatregelen neemt om energie op te wekken of te besparen.  U moet kunnen aantonen hoe u de aanpassingen duurzaam uitvoert. In de factsheet Handvatten voor duurzame aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen vindt u informatie over mogelijke duurzame aanpassingen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de gemeenschapsvoorziening een bestaand gebouw is, een gedeelte daarvan, de buitenruimte bij een gebouw of openbaar gebied;
  • er verschillende activiteiten voor gebruikers worden georganiseerd: als het gaat om een gebouw dat moeten dit activiteiten zijn op ten minste 3 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. Gaat het om een buitenterrein dan moeten ten minste 2 van de genoemde terreinen van toepassing zijn;
  • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied bestemd is voor brede en meerdere gebruikersgroepen;
  • de gebruikers op niet commerciële basis betrokken zijn bij de activiteiten;
  • de structurele gebruikers van de gemeenschapsvoorziening  vooral non-profit organisaties zijn;
  • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied ten minste 6 dagen per week beschikbaar is voor de gebruikers.

Als u energiemaatregelen in de gemeenschapsvoorziening wilt doorvoeren, moet er een energiescan zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.

De complete tekst van de regeling, de voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 10.2 Aanpassingen gemeenschapsvoorziening). 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het totale plan en 70% van de kosten voor de duurzaamheidsmaatregel(en). Minimaal is het subsidiebedrag €25.000 en maximaal €350.000. 

Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpassingen gemeenschapsvoorziening’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, hebben we een projectplan nodig. Gebruik hiervoor het format projectplan Aanpassingen gemeenschapsvoorziening dat hieronder onder ‘Documenten en link’ staat. U kunt dit projectplan uploaden in het aanvraagformulier. In de hieronder te vinden 'Checklist verplichte bijlagen Aanpassingen gemeenschapsvoorziening' leest u welke informatie u nog meer bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Vooroverleg over uw aanvraag

Voordat u subsidie aanvraagt, raden wij u aan om een vooroverleg in te plannen. Daarin bespreken we met u of de aanpassingen die u wilt uitvoeren subsidiabel zijn. Dit voorkomt teleurstellingen of extra inspanningen. U kunt via dit formulier een afspraak aanvragen voor een vooroverleg.

Ook Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan met initiatiefnemers die de subsidie willen aanvragen gratis meedenken in het voortraject. Zie de website van de leefbaarheidsalliantie.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidieregeling is in totaal € 6.900.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.