Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Wilt u een gemeenschapsvoorziening, bijvoorbeeld een dorpshuis, aanpassen? Of wilt u van een bestaand gebouw, buitenruimte of openbaar gebied een gemeenschapsvoorziening maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Als u uw plannen op een duurzame manier uitvoert, is er zelfs meer subsidie mogelijk.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (9 maanden)
Voor wie: Beheerders van een (toekomstige) gemeenschapsvoorziening kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpassingen gemeenschapsvoorziening’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, hebben we een projectplan nodig. Gebruik hiervoor het format projectplan Aanpassingen gemeenschapsvoorziening dat hieronder onder ‘Documenten en link’ staat. U kunt dit projectplan uploaden in het aanvraagformulier. In de hieronder te vinden 'Checklist verplichte bijlagen Aanpassingen gemeenschapsvoorziening' leest u welke informatie u nog meer bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Vooroverleg over uw aanvraag

Voordat u subsidie aanvraagt, raden wij u aan om een vooroverleg in te plannen. Daarin bespreken we met u of de aanpassingen die u wilt uitvoeren voor subsidie in aanmerking komen. Dit voorkomt teleurstellingen of extra inspanningen. U kunt via dit formulier een afspraak maken voor een vooroverleg. 

Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan met initiatiefnemers die de subsidie willen aanvragen gratis meedenken in het voortraject. Zie de website van de leefbaarheidsalliantie.

Behandeling aanvraag

We nemen subsidieaanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.