Aanbesteding

Binnen een week publiceert Provincie Gelderland de aanbesteding voor de concessie voor aanleg en exploitatie gedurende 45 jaar van Railterminal Gelderland op TenderNed. Marktpartijen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hieraan deelnemen.

Op 11 januari 2023 vindt als onderdeel van de procedure een informatiebijeenkomst plaats in Arnhem.

Railterminal Gelderland

Op de railterminal Gelderland kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie Gelderland nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Bovendien is vervoer over het spoor milieuvriendelijker dan over de weg, het leidt tot minder CO2 én stikstofuitstoot. Hiermee leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluiten we direct aan bij Europees beleid.

Voor het wegvervoer is de A15 dé verkeersader met voldoende aansluitpunten. Voor het transport over water is de Waal belangrijk. Een opstappunt op de Betuweroute is er nog niet. Bij Valburg ligt op deze speciaal voor het goederenvervoer aangelegde spoorlijn al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al liggen, is dit de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor.

Voor vervoerders en verladers betekent een opstappunt op het spoor de mogelijkheid om in de regio Arnhem en Nijmegen te kiezen voor vervoer over spoor. Dit zorgt voor ook voor minder vrachtverkeer op de weg. De railterminal is straks openbaar toegankelijk.

Informatiebijeenkomst

Op 11 januari 2023 organiseren we voor geïnteresseerde marktpartijen een informatiebijeenkomst in Arnhem van 15.00 -17.00 uur. Het doel van de informatiebijeenkomst is om een toelichting te geven op alle documenten die met de aanbesteding zijn verstrekt en voor de inschrijving én/of de concessie van belang zijn. De informatiebijeenkomst is alleen toegankelijk voor geïnteresseerde marktpartijen voor de aanleg en exploitatie.

Inpassingsplan en planning

De zitting over de beroepen die door verschillende partijen zijn ingesteld op het inpassingsplan van de Railterminal Gelderland is geweest op 28 november 2022. Naar verwachting zal de Raad van State begin 2023 uitspraak doen. 

Tenderned

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed met in de aanhef “Aanmelding Informatiebijeenkomst”. Per marktpartij zijn maximaal twee aanmeldingen mogelijk door naam en functie op te geven. Met de bevestiging wordt u ook geïnformeerd over de locatie van de bijeenkomst. Van deze bijeenkomst wordt géén verslag gemaakt, officiële vragen moeten worden gesteld via de Nota’s van Inlichtingen.