Marktdag 2021

Er was een marktdag in aanloop naar aanbesteding railterminal in 2022. Provincie Gelderland besteedt in 2022 de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland in Valburg (gemeente Overbetuwe) aan.

In de voorbereiding hierop organiseerden wij op 12 oktober 2021 een marktdag voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie. Bekijk hierover een filmpje van RailFreight On-site.

Inpassingsplan vastgesteld 


Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld. Het inpassingsplan is het ruimtelijk kader voor zowel de ontwikkeling van de terminal zelf als de ontsluiting en inpassing en maakt de aanleg en exploitatie van de railterminal mogelijk.

Railterminal Gelderland & planning

 
Op de terminal in Valburg kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Hiermee wordt bijgedragen aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor. Het terrein van de toekomstige railterminal wordt aangesloten op de Betuweroute en het naastgelegen containeruitwisselpunt. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden om het railterminalterrein te ontsluiten via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Rijksweg Zuid. De provincie neemt de kosten voor ontsluiting via spoor en weg voor haar rekening. Naar verwachting is het toekomstig terminal terrein eind 2023 bereikbaar. De toekomstige exploitant kan dan het terminalterrein, nadat de provincie deze bouwrijp heeft gemaakt, vanaf begin 2024 aanleggen en daarna exploiteren.

Marktdag 12 oktober 2021


Er waren ongeveer twintig bedrijven aanwezig om de drie presentaties aan te horen over het inpassingsplan, het ‘zeilend binnenkomen’ en de toelichting op de aanbesteding. De provincie ging verder met de aanwezigen in gesprek over de uitgangspunten voor de aanleg, de kaders voor de exploitatie op de terminal, de procedures, de aansluiting op de Betuweroute en de overeenkomst die de provincie wil afsluiten. Met deze informatie kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich voorbereiden op de aanbesteding in 2022.

De aanwezige marktpartijen vonden het zinvol om de bijeenkomst bij te wonen. “Het is goed om nu al de benodigde informatie tot ons te nemen en alvast contact te leggen met andere partijen waarmee we mogelijk een consortium kunnen vormen”, aldus een van de aanwezigen.