Onderwijs en Arbeidsmarkt

In het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt werkt Gelderland samen met het onderwijs en bedrijfsleven om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Doel

Het doel van het programma is om de arbeidsmarkt en het onderwijs toekomstbestendiger te maken, zodat die beter kan inspelen op de veranderende vraag naar talent door economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Waarom

Voldoende talent met de juiste kennis en kunde is een belangrijke randvoorwaarde om de Gelderse omgevingsvisie en veel andere doelen te realiseren.

Gelderland zet daarom in op 3 sporen:

  1. De beschikbaarheid van talent verhogen.
  2. De wendbaarheid van werknemer, werkgever en onderwijs vergroten.
  3. Een inclusieve arbeidsmarkt.

Rol

De provincie stimuleert, verbindt en ondersteunt vanuit de 3 sporen ontwikkelingen en samenwerkingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Belangrijke onderwerpen zetten we op de agenda. Zo werken we mee aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In deze video wordt het beleidsprogramma kort uitgelegd.

Uitvoering

Om het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt uit te voeren hebben we verschillende instrumenten, waaronder:

  • onderzoek
  • regio-adviseur
  • subsidieregeling voor projecten
  • interactief platform
  • evenementen

Voor nieuws, meer informatie en contact kun je terecht op platform onderwijs en arbeidsmarkt.