Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen nog geen baan hebben. In het Gelrepact werken de 6 arbeidsmarktregio’s samen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Portret Helga Witjes

We hebben iedereen nodig

Ondernemers hebben veel uitdagingen. Het vinden van voldoende personeel is er één van. In alle sectoren komen we mensen tekort. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt.

Helga Witjes

Gedeputeerde Onderwijs & Arbeidsmarkt

Stijgende arbeidstekorten 

De tekorten op de Gelderse arbeidsmarkt nemen snel toe. In het 1e kwartaal van 2022 stonden er 5 vacatures open voor 1 werkzoekende (UWV). Dat is 3 keer zoveel als een jaar daarvoor. Vooral in de techniek, bouw, het onderwijs en de zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Tegelijkertijd verandert het werk snel, waardoor we moeten blijven investeren in scholing en ontwikkeling.

Leven Lang Ontwikkelen 

Met het Gelrepact werken we samen met de arbeidsmarktregio’s om de arbeidstekorten sneller en beter aan te pakken. Dit doen wij door 16 regionale projecten en 1 bovenregionaal project. Voor alle projecten geldt dat deze een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ stimuleren en de instroom in krapteberoepen proberen te vergroten.

Infographic Gelrepact

In deze infographic vindt u in één overzicht alle belangrijke informatie of er het Gelrepact. Klik op de knop om de afbeelding in volledige grootte te bekijken.

Goede voorbeelden en onderzoek 

We stimuleren (boven)regionale initiatieven om werknemers om- en bij te scholen. En om werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een baan die bij hen past. We delen onze kennis en doen onderzoek naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Provincie Gelderland zet € 3 miljoen in voor de uitvoering van het Gelrepact.

Hoe zien de Gelderse arbeidsmarktregio’s eruit? 

De Gelderse arbeidsmarkt bestaat niet. Gelderland telt 6 arbeidsmarktregio’s met elk hun eigen karakter en kenmerken. Onderzoeksbureau Moventem bracht de 6 regio’s in kaart. Alle regio’s hebben te maken met personeelstekorten, maar de vaardigheden waar behoefte aan is verschillen. Regio’s met vooral een mkb- en mbo-economie (Rivierenland, Achterhoek en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe) springen om arbeidskrachten met een bachelor- of masteropleiding. 

Die zijn oververtegenwoordigd in het Rijk van Nijmegen en de regio FoodValley, door de aanwezigheid van de universiteiten en hogescholen. De vakgebieden van de afgestudeerden sluiten echter lang niet altijd aan op de vraag. 

Techniek en zorg 

In alle regio’s is er vraag naar technisch geschoolden op academisch niveau (zoals ICT-experts) en zorgprofessionals, terwijl het aanbod daarvan achterblijft in Gelderland. Kijken naar vaardigheden in plaats van diploma’s en gerichte na-, bij- en omscholing kan helpen om deze mismatch aan te pakken. 

Vergrijzing en woon-werkverkeer

De Achterhoek en Rivierenland lijken nog het meest op elkaar. In beide regio’s werken de meeste mensen bij het mkb en werken ze gemiddeld 31 uur of meer per week. Beide regio’s tellen ook de meeste oudere werknemers, dus er staat hen iets te doen met de vergrijzende beroepsbevolking. 

Behalve in Midden-Gelderland pendelen de inwoners van de arbeidsmarktregio’s naar een andere regio om er te werken. Gelderlanders zijn dus bereid te reizen voor hun werk, dat is gunstig voor regio’s die op zoek zijn naar arbeidskrachten met specifieke competenties.

Vervolg 

Wat betekenen deze arbeidsmarktanalyses nu voor het arbeidsmarktbeleid? En welke kansen bieden de analyses voor bovenregionale samenwerking? Daar gaan de partners in het Gelrepact mee aan de slag.

Scholder an scholder

We hebben vakmensen nodig en willen dat elk talent tot z’n recht komt. Met dit pact werken we daar in Gelderland samen aan. Een uitgelezen kans om van en met elkaar te leren. Scholder an scholder, als een echte naober, zouden we hier in de regio zeggen!

Jorik Huizinga

Voorzitter Arbeidsmarktregio Achterhoek en vicevoorzitter thematafel onderwijs en arbeidsmarkt 8RHK