Projecten O&A

Op deze pagina geven we een overzicht van wat provincie Gelderland doet op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Hieronder staat een overzicht van alle lopende projecten die provincie Gelderland mede mogelijk maakt. Alle initiatieven zijn gericht op het verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Afgeronde projecten staan in het archief.  We nodigen je uit eens bij de buren te kijken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren. Samen komen we altijd verder. Heb je vragen over de projecten, ons beleid of onze thema’s? Wij gaan graag met je in gesprek!

Lifeport Welcome Center

Een expatcenter voor de regio, dat (in samenwerking met Radboud Universiteit en TheLifenet.eu) voorziet in het beter aantrekken, verwelkomen en behouden van internationaal talent. En hiermee ook de bedrijven en kennisinstellingen waarvoor ze werken. Behalve gemeentelijke dienstverlening (verstrekken BSN-nummers) en IND-dienstverlening (verstrekken verblijfsvergunning en afname biometrische gegevens) worden er ook sociale en private projecten en programma’s aangeboden.

No waste

Een vmbo-school, een gemeente en een Rotaryclub slaan de handen ineen om de praktijk van onze circulaire economie toegankelijk te maken. De school kiest het aanknopingspunt uit het eigen lesaanbod en de gemeente en Rotaryleden maken vervolgens de circulaire economie vanuit hun netwerk en expertise toegankelijk. Van oesterzwammen kweken tot ecologische woningen, van oplossingen voor zwerfafval tot zonnepanelen.

Praktijkopleidingscentrum Autoschadeherstelbranche

De autoschadeherstelbranche heeft een groot tekort aan kwalitatief en modern opgeleide vakmensen. Om dit tekort aan te vullen wordt er een modern praktijkcentrum opgezet. Hier worden (toekomstige) werknemers geschoold met de nieuwste lesmethoden, technieken en de modernste apparatuur. Ze worden goed voorbereid of bijgeschoold zodat ze aan het werk kunnen in het snel veranderende beroep van autoschadehersteller en autospuiter.

In 2021 en 2022 krijgen alle basisscholen in Gelderland een ondersteuningsaanbod aangeboden om de volgende stap te zetten in de implementatie van wetenschap & technologie (w&t) in hun onderwijs.

Met het Leerorkest komen studenten, docenten en werkenden in de regio Achterhoek in een creatieve leeromgeving samen in de vorm van een orkest. Dit leidt tot een lerend netwerk waarin lerend vermogen van de individuele deelnemer wordt uitgedaagd, ontwikkeld en versterkt.

LPZT is bedoeld voor Liemerse statushouders die zich willen oriënteren op het werken in de techniek of de zorg.

NewBees begeleidt nieuwkomers en andere mensen met een cultureel diverse achtergrond naar laagdrempelige traineeships bij Gelderse ondernemers en organisaties. Zo bereiden zij zich voor op deelname op de arbeidsmarkt.

De sector Melkvee & Business bevindt zich in een continu proces van veranderen en innoveren. De eisen en verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaatneutraal, emissievrij, natuur-inclusief, circulair en dierwelzijn vanuit overheden, de (internationale) markt en het publieke domein zijn zeer divers, staan soms haaks op elkaar en zullen de komende jaren niet minder uitdagend worden.

Bij de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) worden leermodules ontwikkeld over duurzame en smarttechnieken volgens het concept: ‘beroepstaakgericht leren in een hybride leeromgeving.’ Het doel hiervan is meer beschikbaar en duurzaam inzetbaar talent in de techniek voor de regio Foodvalley.

Barneveld Tomorrow is de plek voor start-ups en scale-ups om te starten en te groeien met hun onderneming en verbindt daarnaast hoogopgeleid talent aan het innovatieve bedrijfsleven via stages, (afstudeer)opdrachten en werk. Door het aanbieden van inspirerende huisvesting, uitdagende ontwikkelprogramma’s door (oud) ondernemers en onderwijsinstellingen en het bieden van een relevant netwerk wordt dagelijks gewerkt aan het talent van morgen.

Tech Gelderland is een bundeling van promotionele krachten. ROC Rivor, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, de HAN, Gemeente Arnhem, SEECE, TenneT en provincie Gelderland werken samen aan een continue stroom aan informatie en inspiratie.

Drie Gelderse regio’s gaan 120 jongeren met een ondersteuningsbehoefte (jongeren in een achterstandsituatie vanwege een arbeidsbeperking of anderszins) in het mbo actief begeleiden en ondersteunen in hun overgang van opleiding naar werk richting sectoren waar tekorten worden verwacht.

In het project ‘Huis van de Logistieke Samenwerking’ werken ondernemers, overheden en onderwijs in de logistieke hotspot Rivierenland samen op het thema onderwijs en arbeidsmarkt.

Het Transitiehuis Gelderland gaat een sterke bijdrage leveren aan de reductie van het tekort aan arbeidskrachten in de Gebouwde Omgeving. Dit gebeurt door een vergroting van de zij-instroom in de sector, op basis van maatwerk in selectie, opleiding en begeleiding van kandidaat-werknemers.

Door het stimuleren van leren en ontwikkelen worden binnen kleine/middelgrote ondernemingen op de Noordwest-Veluwe ondernemers en medewerkers bewust gemaakt van het belang van duurzame inzetbaarheid.

Verschillende partijen in de Cleantech Regio zijn actief op het gebied van Human Capital. Ze begeleiden mensen naar (nieuw) werk, proberen mensen te behouden op hun werkplek, leiden op, leggen verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ondersteunen kwetsbare doelgroepen in hun werk.

Met Smaakacademie Achterhoek wordt invulling gegeven aan de kennisuitdagingen van de regio en het aantrekkelijk maken van het leren en werken in de Achterhoekse Foodsector.

WUR onderkent de urgentie om in deze regio nu en in de toekomst voldoende technisch personeel op te leiden. Linked In Techniek zet in op een lijn die mensen van jongs af aan verbindt met techniek en technologie en die hen aanmoedigt om hun talenten op deze vlakken te ontdekken en te ontwikkelen.

ZomerOndernemer biedt jongeren tussen 15 en 23 jaar (van VMBO tot en met HBO) de kans in een periode van zes weken – de zomer/herfst vakantie een eigen bedrijf te starten onder begeleiding van professionele coaches.

In 2021 en 2022 krijgen alle basisscholen in Gelderland een ondersteuningsaanbod aangeboden om de volgende stap te zetten in de implementatie van wetenschap & technologie (w&t) in hun onderwijs.

Kom in gesprek!

We nodigen je uit eens bij de buren te kijken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren. Samen komen we altijd verder. Heb je vragen over de projecten, ons beleid of onze thema’s? Wij gaan graag met je in gesprek!