Een economie voor de toekomst

De economie in Gelderland draait goed. Maar we moeten blijven investeren in een sterke economische structuur. De economie is steeds in beweging. We leven in een periode van grote veranderingen. We houden rekening met het klimaat, het gebruik van energie, het opraken van grondstoffen, ruimtegebrek en met het milieu en de natuur.

Een nieuwe focus

Provincie Gelderland moet zich op deze veranderingen richten. Veel Gelderse bedrijven en kennisinstellingen bedenken hier al oplossingen voor. Wij ondersteunen deze innovatieve oplossingen en dragen hiermee bij aan het duurzame inkomen van bedrijven. Hierbij horen optimaal gebiedsgerichte plekken waar bedrijven zich willen vestigen.

Gelderland werkt samen in clusters:

  • Agrofood
  • Health
  • Bouw & Infra
  • Maakindustrie

Technologische innovaties

Onze doelstellingen voor klimaat en energie zijn ambitieus: we willen in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast werken we aan een circulaire economie, waarbij het verbruik van schaarse grondstoffen met 50% naar beneden moet in 2030. Om dat te realiseren zijn technologische innovaties nodig. Dé plek waar deze innovaties vandaan komen, is het bedrijfsleven. We ondersteunen diverse organisaties en instanties die ondernemers helpen bij het uitbreiden van die innovaties. Deze hulp wordt geboden in de vorm van ondersteuning, kennis of financiering. Ondernemers kunnen voor de nodige investeringen voor deze innovaties bijvoorbeeld vouchers en leningen aanvragen. Dit kan bij de ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel, Oost NL.

Provincie Gelderland wil zoveel mogelijk bedrijven laten profiteren van het geld dat in Europa beschikbaar is. Hiervoor investeren wij in Europese programma’s, zoals OP-Oost/EFRO en Interreg.

Ruimte voor ondernemen

Ondernemers hebben voordeel bij een optimale plek waar ze hun bedrijf kunnen vestigen. We geven bedrijven de ruimte om te ondernemen. Dat doen we door per gebied te kijken wat er nodig is. Daarbij gaat het niet alleen om de bereikbaarheid van bedrijven, maar ook om voldoende geschoold personeel, voldoende woningen, cultuur en natuur. We helpen bedrijven die zich in de regio willen vestigen. We zorgen voor een divers aanbod van bedrijventerreinen. Voor het ene bedrijf is dat een plek aan de A15, voor het andere bedrijf een plek op de Novio Tech Campus. Bovendien heeft Gelderland diverse clusters die qua economische kracht en impact ook al nationaal en soms zelfs internationaal actief zijn.

Economie zonder grenzen

Als grensprovincie biedt Gelderland volop kansen voor bedrijven die hun grenzen willen verleggen. Gelderland is de poort naar Europa: de provincie verbindt de Randstad met het Ruhrgebied over spoor, weg en water. De zijderoute naar China opent nieuwe afzetmarkten in Azië. We helpen bedrijven meer te exporteren en toegang te vinden tot nieuwe markten. Speciaal voor dit doel ontwikkelden we het programma GO4EXPORT. We maken deel uit van Europese netwerken, hebben een permanente vertegenwoordiger in Düsseldorf en onderhouden nauwe handelsrelaties met China.

Duurzaam en digitaal

De industrie verandert door digitalisering. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe digitale technologieën. We dagen ondernemers uit slim, schoon en sociaal te ondernemen. We maken ons klaar voor de volgende industriële revolutie, waarvoor ICT, AI (kunstmatige intelligentie) en digitaal datagebruik heel belangrijk zijn. Er liggen kansen en uitdagingen voor het Gelderse bedrijfsleven op het gebied van digitalisering, robotisering en sociale innovatie. Actuele informatie over een schone en slimme economie is te vinden in de industrieagenda BOOST.

Meer informatie