Gelders Klimaatplan: veel moet veranderen en sneller

18-12-2020

500.000 huizen verduurzamen, 300.000 elektrische auto’s in 2030, scheepvaart op duurzame brandstof, een ommezwaai in de landbouw en meer bomen planten. Dit en nog veel meer is nodig om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het plan doet ook een beroep op de Gelderse samenleving, bedrijven, organisaties én inwoners. Want iedereen is nodig.

Jan van der Meer, gedeputeerde Gelderland:“Niemand kan meer achteroverleunen. We weten wat er aan de hand is én wat er moet gebeuren. Als iedereen er de schouders onder zet, kunnen we dit echt in de komende 10 jaar bereiken. Dit is niet een plan dat de provincie alleen kan uitvoeren. Dat moeten we met z’n allen doen.”

Compleet plan

Het Gelders Klimaatplan vertaalt de afspraken die internationaal en nationaal gemaakt zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze CO2 zorgt nu voor een steeds dikkere deken om de aarde, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat ingrijpend verandert. De gevolgen daarvan zijn overal merkbaar. Extreme droogte afgewisseld met hevige wateroverlast, bijvoorbeeld. Daarom moeten er op allerlei terreinen maatregelen komen. Industrie, landbouw, mobiliteit , wonen en overschakelen op duurzame energie.

Een greep uit de maatregelen

  1. In 10 jaar moeten in heel Gelderland ongeveer 500.000 huizen geïsoleerd worden, voorzien worden van warmtepompen, zonnepanelen of aangesloten worden op een collectief warmtenet.
  2. Mensen meer op de fiets, in de trein en bus.
  3. Het aantal elektrische auto’s moet groeien naar 300.000.
  4. Het goederenvervoer moet op duurzame brandstof gaan rijden.
  5. De provincie maakt afspraken met branches van bedrijven om minder broeikasgassen uit te stoten. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden voor CO2-afvang en -opslag en de toepassing van industriële warmtepompen.
  6. Meer bossen aanleggen en verbeteren en bos aanleggen bij windmolens.
  7. Minder voedsel verspillen.
  8. Meer plantaardige eiwitten verbouwen en eten.
  9. We doen onderzoek naar een publiek Gelders Warmteinfrabedrijf.
  10. Meer windmolenparken en zonnevelden aanleggen.

€ 300 miljoen voor klimaatbeleid

Provinciale Staten hebben € 300 miljoen uitgetrokken voor klimaatbeleid tot 2030. Zij nemen nog een beslissing over het Beleidsprogramma Klimaat in 2021, waarin de kaders voor het klimaatbeleid staan. Het Gelders Klimaatplan is de vertaling van deze kaders naar maatregelen. Dit Gelders Klimaatplan vindt u via het Stateninformatiesysteem, waar alle openbare stukken staan.  

Terug naar nieuwsoverzicht