N225: Nederrijnpad “Missing link”

We verwachten in 2026 de ontbrekende schakel van de doorfietsroute Nederrijnpad (“Missing Link”) langs de N225 aan te leggen.

Een belangrijk onderdeel van het Nederrijnpad, de doorfietsroute door de Jufferswaard, is in voorbereiding bij provincie Gelderland. De doorfietsroute ligt in een uiterwaarde en Natura 2000 gebied. Dit maakt de ligging ingewikkeld waardoor de voorbereidende werkzaamheden langer duren dan verwacht. 

We verwachten in het 3e kwartaal van 2024 het ontwerp vast te kunnen stellen om daarna de grondverwerving en benodigde vergunning aan te vragen. De werkzaamheden moeten ook elektrisch uitgevoerd worden in verband met de stikstofregels. 

Naar verwachting zal de ontbrekende schakel van het Nederrijnpad (“Missing Link”) in 2026 worden aangelegd mits alle grond in eigendom is van de provincie en de vergunningen onherroepelijk zijn.

Planning

WanneerWat

Mei 2024 – Oktober 2024

Ontwerpuitwerking

Oktober 2024 – December 2025

Vergunningen en grondverwerving

Oktober 2024 – December 2025

Planvoorbereiding werkzaamheden

Januari 2026 – Maart 2026

Aanbesteding werkzaamheden

2026 (afhankelijk van grondaankoop en vergunningen)

Uitvoering werkzaamheden

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.