FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond onderzoeken we of er hoogwaardige fietsroute (voorheen vlot & veilige fietsroute (F348)) aangelegd kan worden tussen Deventer en Zutphen. We kijken ook naar de knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen deze 2 steden.

In de loop van 2022 besluiten de samenwerkende overheden óf en waar de fietsroute F348 komt. En welke ingrepen we doen aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen, plus de inrichting van het wegvak Eefde-Gorssel.

2 sporen in 1 verkenning

In 2020 hebben we de regie over de F348-fietsroute op dit traject overgenomen van de Cleantech Regio. We combineren de verkenning van de  F348 met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Deze combinatie is nodig omdat de fietsroute en  de provinciale weg in hetzelfde gebied liggen tussen Deventer en Zutphen. Hierdoor hebben keuzes in het éne project automatisch gevolgen voor het andere project, qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Dit speelt vooral in het gebied tussen Eefde en Gorssel. We kijken voor het hele traject naar oplossingen die de doorstroom van verkeer verbeteren, veilig zijn voor weggebruikers en aanwonenden, aantrekkelijk zijn voor fietsers én de leefbaarheid van de omgeving vergroten.

Spoor 1: Fietsroute F348 Deventer-Zutphen

We onderzoeken 2 fietsroute varianten:
1) een fietsroute geheel langs de N348,
2) een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde loopt.

Beide routes werken we verder uit en vergelijken we met elkaar. Bij dit vraagstuk gaan we in op de resultaten van eerdere inspraak (PDF 3.5 MB) en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom.

Spoor 2: Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Daarnaast onderzoeken we welke knelpunten tussen Zutphen en Epse op de weg, het fietspad of in de berm vragen om maatregelen. In 2023 pakken we deze knelpunten aan. Eventuele aanpassingen of verbeteringen vanuit veiligheid, doorstroming, ecologie en/of leefbaarheid combineren we vervolgens  zoveel mogelijk.

Kaart deelsporen FN348

De 2 hoofdsporen van de verkenning (fietsroute en provinciale weg) bestaan elk uit 3 deelsporen.

Spoor 1: verkenning van de vlot en veilige fietsroute F348 zijn:
A. toevoerroutes naar de F348;
B. routedeel F348 langs de N348, behalve tussen Eefde en Gorssel;
C. variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel (doortrekken langs de N348, of via landelijk deel combinatieroute).

Spoor 2: verkenning van de aanpak N348 Deventer-Zutphen zijn:
D. inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel, met maximumsnelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende weginrichting;
E. reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer;
F. afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1.

*De deelsporen B en E hangen sterk samen; hetzelfde geldt voor de deelsporen C en D.

Planning

Zorgvuldigheid staat voorop. De verkenning naar de fietsroute varianten en de provinciale weg kent een doorlooptijd van ruim 1 jaar en is naar verwachting in de loop van 2022 klaar. We richten ons daarbij eerst op het zuidelijk deel van de verkenning met de verschillende varianten tussen Gorssel Zuid en het Twentekanaal.

Op dit gedeelte spelen de meeste vraagstukken, voor zowel de wegindeling als de fietsroute. Daarna gaan we met de varianten voor het noordelijk deel van de route aan de slag.

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Zomer 2021 – eind 2021: Uitwerking varianten en oplossingen zuidelijk deel van de route. Hierin nemen we de toevoerroutes en eerder geuite bezwaren tegen de combinatieroute mee.
  • December 2021: schetsontwerpen verschillende varianten klaar
  • December 2021- januari 2022: Gesprekken met de omgeving en aan de hand daarvan verbeterslagen doorvoeren
  • Februari 2022: start uitwerking varianten en oplossingen noordelijk deel van de route, maken van schetsontwerpen en gesprekken met de omgeving.
  • Medio 2022: Beoordeling van de varianten, van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de route. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeurvariant. Vervolgens vindt daarover besluitvorming in de verschillende colleges plaats.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over beide sporen, het proces, participatie en draagvlak of projectorganisatie en sturing? Dan kunt u verder lezen.

Lees meer

Bekijk de inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.