Wegvak Gorssel-Eefde

Samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen verbeteren we de verkeersveiligheid op de Zutphenseweg (N348) tussen Gorssel en Eefde voor zowel gemotoriseerd verkeer, fietsers en aanwonenden.

Gorssel-Eefde.jpg

Maatregelen 

Op de Zutphenseweg tussen Eefde en Gorssel treffende we de volgende maatregelen:  

  • We verlagen de maximale snelheid van 80 naar 60 km/uur in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg. Die inrichting helpt bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en laat de weggebruiker duidelijker zien en merken dat er in het gebied gewoond wordt en er vele in- en uitritten zijn. De bomenrijen langs de weg kunnen hierbij blijven staan.  
  • We doen onderzoek naar mogelijke verbeteringen om de in- en uitritten verkeersveiliger te maken.  
  • We verbeteren het zicht voor verkeer komende vanaf de Flierderweg.

Meedenken over in- en uitritten

In de verkenningsfase van dit project (2021-2023) vertelden aanwonenden en ook ondernemers dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid ter hoogte van hun in- en uitrit op het wegvak Gorssel-Eefde. In reactie hierop hebben we alle aanwonenden en ondernemers met een in- en uitrit langs dit wegvak uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In totaal gaven 35 mensen zich hiervoor op. In mei 2024 hebben we deze gesprekken gevoerd.  

Het doel van de gesprekken was om de zorgen van bewoners en ondernemers te bespreken en bij hen ideeën en wensen voor een verbetering van de situatie ter hoogte van hun inrit op te halen.

Voorafgaand aan de gesprekken ontvingen zij de ontwerpuitgangspunten voor de in- en uitritten

Veel reacties gingen over het zicht bij het op- en afrijden, de breedte van de inrit en de mogelijkheden om de auto (op eigen terrein) te keren. We betrekken alle wensen en ideeën bij de voorbereiding van de ontwerptekeningen voor de inrichting van de weg en de in- en uitritten. We proberen zo veel als mogelijk met ieders wensen rekening te houden, maar kunnen niet beloven dat alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Bepaalde aspecten staan vast op basis van beleid en/of wet- en regelgeving. 

Openbare inloopbijeenkomst  

Na de zomervakantie van 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst voor iedereen. Zodra de datum bekend is, maken we dat bekend op deze website, in de nieuwsbrief en via de krant. We informeren bewoners en ondernemers waarmee we een gesprek hebben gehad vooraf per e-mail. We leggen daarbij ook uit wat we met de reacties hebben gedaan.