Achtergrond informatie FN348

Lees meer over de achtergrond informatie FN348.

We vertellen graag meer over de achtergrond van de fietsroute F348 Deventer-Zutphen en provinciale weg N348 Deventer-Zutphen. Op de pagina gaan we ook dieper in op het proces, participatie, projectorganisatie en sturing.

2 sporen in 1 verkenning

In 2020 namen we de regie over de F348-fietsroute op dit traject over van de Cleantech Regio. We combineren de verkenning van de  F348 met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Deze combinatie is nodig omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied liggen tussen Deventer en Zutphen. Hierdoor hebben keuzes in het éne project automatisch gevolgen voor het andere project, qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Dit speelt vooral in het gebied tussen Eefde en Gorssel. We kijken voor het hele traject naar oplossingen die:

  • de doorstroom van verkeer verbeteren
  • veilig zijn voor weggebruikers en aanwonenden
  • aantrekkelijk zijn voor fietsers én
  • de leefbaarheid van de omgeving vergroten.

Spoor 1: Fietsroute F348 Deventer-Zutphen

We onderzoeken 2 fietsroute varianten:
1) een fietsroute geheel langs de N348,
2) een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde loopt.

Beide routes werken we verder uit en vergelijken we met elkaar. Bij dit vraagstuk gaan we in op de resultaten van eerdere inspraak (PDF 3.5 MB) en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom.

Spoor 2: Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Daarnaast onderzoeken we welke knelpunten tussen Zutphen en Epse op de weg, het fietspad of in de berm vragen om maatregelen. In 2023 pakken we deze knelpunten aan. Eventuele aanpassingen of verbeteringen vanuit veiligheid, doorstroming, ecologie en/of leefbaarheid combineren we vervolgens  zoveel mogelijk.

De 2 hoofdsporen van de verkenning (fietsroute en provinciale weg) bestaan elk uit 3 deelsporen.

Spoor 1: verkenning van de vlot en veilige fietsroute F348 zijn:

A. toevoerroutes naar de F348;
B. routedeel F348 langs de N348, behalve tussen Eefde en Gorssel;
C. variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel (doortrekken langs de N348, of via landelijk deel combinatieroute).

Spoor 2: verkenning van de aanpak N348 Deventer-Zutphen zijn:

D. inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel, met maximumsnelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende weginrichting;
E. reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer;
F. afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1.

*De deelsporen B en E hangen sterk samen; hetzelfde geldt voor de deelsporen C en D.

Klankbord verslag

Lees het verslag klankbordgroep van 29 juni en 12 oktober 2021.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.