Voorbeelden oud-stagiairs

Om een beeld te geven van onze stages, hebben we wat voorbeelden verzameld.
Voorbeelden oud-stagiairs
De ervaringen van

Hoe vond je het om stage te lopen bij provincie Gelderland? 

Vanuit mijn opleiding hbo-rechten heb ik mijn meewerkstage bij provincie Gelderland als een leerzame stageperiode ervaren. Het brede takenpakket van de provincie bracht dat ik elke dag weer iets nieuws leerde. Daarnaast hebben mijn collega’s mij met open armen ontvangen, waardoor ik de provincie als een brede en vriendelijke organisatie heb mogen ervaren.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Ik wilde bewust bij de provincie stage lopen, omdat deze organisatie voor mij onbekend terrein was. Daarbij wilde ik graag ontdekken wat provincie Gelderland doet, vooral op juridisch gebied, maar ook daarbuiten. Gedurende mijn stageperiode is mij steeds meer duidelijk geworden wat provincie Gelderland doet en waar zij allemaal bij betrokken is.

Wat maakt stage lopen bij provincie Gelderland zo leerzaam? 

Provincie Gelderland is naar mijn idee een brede organisatie waar medewerkers met veel verschillende achtergronden werken. Zo werken er bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken zowel juristen als niet-juristen. De provincie heeft een breed takenpakket, wat maakt dat er voor studenten van welke opleiding dan ook veel te ontdekken is. Wat ook erg leuk is om te zien is dat wat ik op school heb geleerd tot leven kwam in de praktijk. Op deze manier kreeg ik een goed beeld van de praktijk.

Kun je kort vertellen wat jouw werkzaamheden waren?

Ik heb stagegelopen binnen het team Rechtsbescherming en ik voerde de functie van procesbewaker uit. Voornamelijk voerde ik de eerste ontvankelijkheidstoets uit op nieuwe bezwaarschriften en bewaakte ik de procedure en termijnen in lopende zaken. Daarnaast mocht ik zelfstandig adviezen schrijven en heb ik onder begeleiding van een secretaris een inhoudelijke zaak opgepakt. Mijn werkzaamheden varieerden elke dag en elke bezwaarzaak is anders, waardoor ik op verschillende gebieden dingen bijleerde.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt?

Naar mijn ervaring verlangt stagelopen via thuiswerken veel verantwoordelijkheid, waar ik erg aan moest wennen. Ik merk dat ik daar enorm in gegroeid ben. Daarnaast leer ik communiceren met personen van uiteenlopende aard en groeide ik in flexibel en proactief zijn. Ook had ik weer elke dag met een andere zaak of werkzaamheid te maken, waardoor ik op dat gebied veel dingen tegelijk heb kunnen leren en mijn flexibiliteit heb kunnen ontwikkelen en toepassen. Zowel op zakelijk als persoonlijk vlak heb ik veel geleerd.

Zou jij andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen?

Ik raad het zeker aan om bij provincie Gelderland stage te lopen. Er valt veel te leren en er is veel mogelijk, wat maakt dat je er kunt leren en ontwikkelen op welk gebied dan ook. 
 

Farlon is na zijn stage aan de slag gegaan bij team Sturing & Control, waar hij is doorgegroeid naar de functie beleidsondersteuner.

Hoe vond je het om stage te lopen bij provincie Gelderland? 

Ik heb een fantastisch afstudeertraject mogen doorlopen bij provincie Gelderland. Ondanks de coronatijd en maatregelen, is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ik goed van start kon gaan. Ik ben met open armen ontvangen bij de Facilitaire Dienst (Team Sturing & Control) en voelde mij vanaf het eerste moment thuis in het team en de organisatie. Dit komt grotendeels ook door de interesse en betrokkenheid van de medewerkers bij mijn onderzoek.  Daarnaast heb ik alle ruimte en tijd gekregen om een zo goed mogelijk eindproduct op te leveren.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Ik heb in het verleden (drie jaar terug) al een oriënterende stage van zes weken doorlopen bij provincie Gelderland. Dit is toen zo goed bevallen dat ik richting mijn afstuderen het zeker de moeite waard vond om de provincie te benaderen. Daarnaast wist ik dat de provincie drie jaar geleden in de transitie zat naar een nieuw kantoor en werkplekconcept. Ik had altijd in mijn hoofd dat ik iets met vastgoed en huisvesting wilde doen. Vanuit mijn opleidingsachtergrond was ik erg benieuwd hoe zich dit in de drie jaar erna heeft ontwikkeld. Ik was benieuwd hoe het is om stage te lopen bij een niet-commerciële organisatie. Ik merkte daarin vooral het verschil in de tijd die je kreeg om aan je opdrachten te werken. Bij de provincie heb ik hier voldoende ruimte en tijd voor gekregen.  

Wat maakt stage lopen bij provincie Gelderland zo leerzaam? 

In zeer brede zin vind ik het interessant dat het een politiek-ambtelijke organisatie betreft. De wisseling van de wacht bij Provinciale Staten kan ook zijn weerslag hebben op het interne en externe beleid en de doelstellingen. De veranderlijke omgeving maakt het interessant en leerzaam. Daarnaast moeten wegen anders bewandeld worden in een politieke organisatie ten opzichte van andere organisaties. Het spel eromheen is erg leerzaam.

Facilitaire dienstverlening is, in positieve zin, een ietwat vreemde eend in de organisatie. Ik heb zelf de indruk dat de organisatiecultuur hier deels verschilt van de rest van de organisatie. Bij Facilitaire Dienstverlening werken doeners die dagelijks het beste voor de interne en externe klant willen realiseren. Anderzijds kenmerkt Facilitaire Dienstverlening zich ook door professionele en innovatieve bedrijfsvoering. Die verschillen in werkcultuur ten opzichte van andere afdelingen maken het ook leerzaam en leuk om hier stage te lopen.

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

De begeleiding was top, gestructureerd en goed doordacht. Bij de organisatie zijn verschillende protocollen/handleidingen aanwezig die helpen bij het vormgeven van een interessante stage en de begeleiding ervan. Daarnaast is het ook fijn dat je op waarde wordt geschat en dus niet wordt gezien als een verplichting/last, maar juist als een toegevoegde waarde die wat komt brengen.

Tijdens mijn stage ben ik gekoppeld aan de systeembeheerder van huisvesting en een beleidsondersteuner/IT-specialist van sturing & control. De collega’s hebben mij rondgeleid en voorgesteld aan de relevantste collega’s voor de uitvoering van mijn onderzoek. Daarnaast kon ik altijd uitstekend terecht bij mijn directe stagebegeleider, de andere collega’s van Sturing & Control en Facilitaire Dienstverlening. Ik heb veel kunnen sparren met deze collega’s over mijn onderzoek.

Je wordt bij de provincie niet aan de hand meegenomen en er wordt een bepaalde zelfstandigheid van je verwacht. Dat is een belangrijke randvoorwaarde. Als je dat laat zien kan het je maar zo overkomen dat je mag blijven!

Waar hield jij je tijdens je stage mee bezig?

Ik heb onderzoek verricht naar het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van (Big) data als opmaat naar een data gedreven Facilitaire Dienstverlening. Ik heb tijdens dit onderzoek verkend in hoeverre FD kan spreken over Big data en op welke manier dit bij kan dragen aan het optimaliseren van de organisatieprocessen met als hoofddoel een nog betere product- en dienstverlening die aansluit op de behoeften van de interne/externe klanten van provincie Gelderland.

Hoe ben je uiteindelijk aan de slag gegaan bij de provincie?

Binnen Sturing & Control stond er al een tijdje een vacature uit voor een beleidsondersteuner/realisator die team Sturing & Control zou komen versterken. Na ongeveer acht weken werd ik door de teamcoördinator benaderd met de vraag wat mijn plannen waren voor na het afronden van mijn studie en of ik eventueel interesse zou hebben in een functie als beleidsondersteuner/realisator. Hier heb ik niet al te lang over na hoeven denken en heb toen vrij vlot bij de coördinator en manager aangegeven graag deze uitdaging aan te willen gaan. Inmiddels werk ik nu met veel plezier in een fantastisch team bij een gave organisatie aan hele mooie projecten!

Hoe vond je het om stage te lopen bij provincie Gelderland? 

Ik heb in deze bijzondere coronatijd mogen stage lopen. Ik heb het stage lopen als prettig ervaren en draaide echt mee als onderdeel van het team. Ondanks de afstand en het contact met collega’s wat ik heb gemist, heb ik mij wel op mijn gemak gevoeld. Ik heb tijdens mijn stage veel kunnen leren en mij op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Ik wilde bij een grote organisatie stage lopen omdat ik mijn vorige stage bij een kleine organisatie gelopen heb. Ik wilde de verschillen zien en erachter komen in wat voor organisatie ik in de toekomst wil gaan werken. In eerste instantie kwam de provincie niet in mij op. Door de coronatijd was het erg lastig om een stage te vinden en door mijn netwerk ben ik uiteindelijk bij de provincie terecht gekomen.

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

De begeleiding heb ik zeer goed en open ervaren, ik kon met elke vraag wel terecht bij mijn stagebegeleiders. Hiervoor hebben zij mij het vertrouwen en de vrijheid gegeven om zelfstandig werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Elke week hebben wij ook via MS Teams overleg gehad over de voortgang en hoe ik het afgelopen week heb gehad. Tijdens deze overleggen kon ik ook meteen mijn vragen kwijt als ik ergens tegenaan liep en dan werd er meteen actie ondernomen.

Waar hield jij je tijdens je stage mee bezig?

Tijdens de meewerkstage heb ik mij vooral beziggehouden met het opzetten van een nieuw verzuimreglement. Het huidige verzuimreglement is verouderd en wordt vernieuwd met twee leeswijzers, voor leidinggevenden en medewerkers. Hiervoor ben ik in gesprek gegaan met leidinggevenden en medewerkers. Verder heb ik verschillende adviezen uitgebracht over bepaalde HRM-onderwerpen. Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig met het verzuimreglement en met het schrijven van een probleemanalyse voor mijn scriptie. Ik heb veel samengewerkt met onder andere OR-leden, projectleiders en met verschillende leidinggevenden. Hierin hebben zij veel input vanuit mijn perspectief gevraagd, waardoor ik echt het gevoel kreeg dat ik erbij betrokken werd.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt?

Door in deze bijzondere tijd vanuit huis stage te lopen heb ik mezelf voornamelijk kunnen ontwikkelen op het zelfstandig werken. Maar ik heb me ook kunnen ontwikkelen in het meer initiatief durven te nemen door het gewoon te doen. Ik had hiervoor meer moeite mee, maar door mijn stageperiode heen heb ik steeds meer hiervan kunnen leren. Ook heb ik natuurlijk mijn kennis kunnen verbreden op het vlak van HR.

Zou jij andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen?

Ik zou andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen omdat het een grote organisatie is. Hierdoor kan je veel facetten van het werkveld beter leren kennen. Verder vind ik het een prettige organisatie met collega’s die geïnteresseerd zijn en altijd in staat zijn om je te helpen. Je krijgt veel vrijheid om je dagen in te delen, taken te vervullen en ze vertrouwen op wat je kan en waarderen het als je met de kennis die je hebt, input geeft om zo ook de organisatie te verbeteren. Ik denk dat elke student bij provincie Gelderland veel kan leren door deze aspecten.

Hoe vond je het om stage te lopen bij provincie Gelderland? 

Ik vond het erg leuk om te zien hoe een overheid te werk gaat. Daarbij heb ik de andere kant van de praktijk mogen zien. Ik heb het verschil gezien tussen een bouwbedrijf, dat eigenlijk midden in de praktijk staat, en ook de kant van de opdrachtgever. Ik heb mogen zien welke eisen er worden gesteld aan een bouwproject en hoe dit in zijn werk gaat. Het was ook erg interessant om te zien hoe de opdrachtgever/opdrachtnemer-verhouding werkt en hoe de provincie de leiding neemt in een project.

De provincie sloot erg goed aan bij de ervaringen die ik al had vanuit mijn stages bij verschillende bouwbedrijven. Ik heb dus zowel de voorkant als achterkant van dit proces mogen zien. Tijdens mijn stage heb ik voornamelijk meegewerkt en een klein onderzoek uitgevoerd over duurzaamheid. Daarbij heb ik onder andere uitvragen voor uitbestedingen geschreven en ben ik veel in contact geweest met verschillende bedrijven. Dat was erg leerzaam.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Het leek mij erg leuk om ook de kant van de opdrachtgever te zien. Het werk van de provincie sprak me erg aan. Ik werd vooraf erg aangesproken door de projecten die er liepen, zoals bruggen, kunstwerken en het project van de N319. Dit is ook de richting waarin ik wil afstuderen, dus het sprak mij erg aan om mijn meewerkstage binnen deze projecten uit te voeren.

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

Er werd duidelijk moeite ingestoken om passend werk voor mij te vinden, waar ook een uitdaging in zat. Mijn begeleider was altijd bereikbaar voor vragen, maar gaf ook aan wanneer ik iets zelf zou kunnen uitzoeken. Hij liet me ook wel echt mijn eigen gang gaan om nieuwe dingen te ontdekken en zelf de regie te pakken. Maar hij was altijd bereikbaar, mocht ik toch vragen hebben of even willen sparren. Deze samenwerking vond ik erg fijn.

Kun je kort vertellen wat jouw werkzaamheden waren?

Ik heb voornamelijk meegewerkt in de voorbereiding van projecten door tekeningen te maken, eisen op te stellen en te checken of het goed gelukt was. Verder ben ik veel buiten op de bouw geweest. Ik heb daarbij veel contact gehad met toezichthouders. Dit vond ik erg uitdagend. Verder heb ik voldoende tijd gehad om aan mijn schoolopdrachten te werken.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt?

Als ik terugkijk naar mijn persoonlijke ontwikkeling, denk ik dat ik een stuk zelfstandiger ben geworden. Dit kan deels komen door het thuiswerken. Ik heb daarnaast een beter beeld gekregen van hoe aanbestedingen in zijn werk gaan en welke achtergrondinformatie hier bij komt kijken. Op school heb ik een hoop kunnen leren, hoe je moet rekenen en allemaal andere theoretische vakken, maar nu heb ik echt kunnen zien waar al die eisen op gebaseerd zijn en hoe het in de praktijk werkt.

Zou jij andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen?

Ik zou andere studenten aanraden om stage te lopen bij provincie Gelderland, omdat je veel ziet vanuit de opdrachtgeverskant en je veel kunt meekrijgen over je vakgebied. In mijn geval dus civiele techniek.

Het was voor mij erg leuk om als vrouw rond te lopen op de bouw. Ik merkte wel dat ik op de werkplaats een uitzondering was. Het was in het begin even wennen doordat ik als meisje op de bouw kwam, met mijn werkschoenen aan en mijn te grote werkjas. Naarmate de tijd vorderde werd ik steeds serieuzer genomen, omdat ik veel kon inbrengen vanuit mijn expertise.