Interview Nienke Stammes, vierdejaarsstudent Personeel en Organisatie – team Advies en Beleid

Ik heb in deze bijzondere coronatijd mogen stage lopen. Ik heb het stage lopen als prettig ervaren en draaide echt mee als onderdeel van het team. Ondanks de afstand en het contact met collega’s wat ik heb gemist, heb ik mij wel op mijn gemak gevoeld.
Nienke Stammes voor de ingang van HdP

Ik heb tijdens mijn stage veel kunnen leren en mij op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Ik wilde bij een grote organisatie stage lopen omdat ik mijn vorige stage bij een kleine organisatie gelopen heb. Ik wilde de verschillen zien en erachter komen in wat voor organisatie ik in de toekomst wil gaan werken. In eerste instantie kwam de provincie niet in mij op. Door de coronatijd was het erg lastig om een stage te vinden en door mijn netwerk ben ik uiteindelijk bij de provincie terecht gekomen.

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

De begeleiding heb ik zeer goed en open ervaren, ik kon met elke vraag wel terecht bij mijn stagebegeleiders. Hiervoor hebben zij mij het vertrouwen en de vrijheid gegeven om zelfstandig werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Elke week hebben wij ook via MS Teams overleg gehad over de voortgang en hoe ik het afgelopen week heb gehad. Tijdens deze overleggen kon ik ook meteen mijn vragen kwijt als ik ergens tegenaan liep en dan werd er meteen actie ondernomen.

Waar hield jij je tijdens je stage mee bezig?

Tijdens de meewerkstage heb ik mij vooral beziggehouden met het opzetten van een nieuw verzuimreglement. Het huidige verzuimreglement is verouderd en wordt vernieuwd met twee leeswijzers, voor leidinggevenden en medewerkers. Hiervoor ben ik in gesprek gegaan met leidinggevenden en medewerkers. Verder heb ik verschillende adviezen uitgebracht over bepaalde HRM-onderwerpen. Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig met het verzuimreglement en met het schrijven van een probleemanalyse voor mijn scriptie. Ik heb veel samengewerkt met onder andere OR-leden, projectleiders en met verschillende leidinggevenden. Hierin hebben zij veel input vanuit mijn perspectief gevraagd, waardoor ik echt het gevoel kreeg dat ik erbij betrokken werd.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt?

Door in deze bijzondere tijd vanuit huis stage te lopen heb ik mezelf voornamelijk kunnen ontwikkelen op het zelfstandig werken. Maar ik heb me ook kunnen ontwikkelen in het meer initiatief durven te nemen door het gewoon te doen. Ik had hiervoor meer moeite mee, maar door mijn stageperiode heen heb ik steeds meer hiervan kunnen leren. Ook heb ik natuurlijk mijn kennis kunnen verbreden op het vlak van HR.

Zou jij andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen?

Ik zou andere studenten aanraden om bij provincie Gelderland stage te lopen omdat het een grote organisatie is. Hierdoor kan je veel facetten van het werkveld beter leren kennen. Verder vind ik het een prettige organisatie met collega’s die geïnteresseerd zijn en altijd in staat zijn om je te helpen. Je krijgt veel vrijheid om je dagen in te delen, taken te vervullen en ze vertrouwen op wat je kan en waarderen het als je met de kennis die je hebt, input geeft om zo ook de organisatie te verbeteren. Ik denk dat elke student bij provincie Gelderland veel kan leren door deze aspecten.