Interview Farlon Hubner vierdejaars student Facilitaire Dienstverlening

Farlon is na zijn stage aan de slag gegaan bij team Sturing & Control, waar hij is doorgegroeid naar de functie beleidsondersteuner.

Hoe vond je het om stage te lopen bij provincie Gelderland? 

Ik heb een fantastisch afstudeertraject mogen doorlopen bij provincie Gelderland. Ondanks de coronatijd en maatregelen, is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ik goed van start kon gaan. Ik ben met open armen ontvangen bij de Facilitaire Dienst (Team Sturing & Control) en voelde mij vanaf het eerste moment thuis in het team en de organisatie. Dit komt grotendeels ook door de interesse en betrokkenheid van de medewerkers bij mijn onderzoek.  Daarnaast heb ik alle ruimte en tijd gekregen om een zo goed mogelijk eindproduct op te leveren.

Waarom wilde je graag bij provincie Gelderland stage lopen?

Ik heb in het verleden (drie jaar terug) al een oriënterende stage van zes weken doorlopen bij provincie Gelderland. Dit is toen zo goed bevallen dat ik richting mijn afstuderen het zeker de moeite waard vond om de provincie te benaderen. Daarnaast wist ik dat de provincie drie jaar geleden in de transitie zat naar een nieuw kantoor en werkplekconcept. Ik had altijd in mijn hoofd dat ik iets met vastgoed en huisvesting wilde doen. Vanuit mijn opleidingsachtergrond was ik erg benieuwd hoe zich dit in de drie jaar erna heeft ontwikkeld. Ik was benieuwd hoe het is om stage te lopen bij een niet-commerciële organisatie. Ik merkte daarin vooral het verschil in de tijd die je kreeg om aan je opdrachten te werken. Bij de provincie heb ik hier voldoende ruimte en tijd voor gekregen.  

Wat maakt stage lopen bij provincie Gelderland zo leerzaam? 

In zeer brede zin vind ik het interessant dat het een politiek-ambtelijke organisatie betreft. De wisseling van de wacht bij Provinciale Staten kan ook zijn weerslag hebben op het interne en externe beleid en de doelstellingen. De veranderlijke omgeving maakt het interessant en leerzaam. Daarnaast moeten wegen anders bewandeld worden in een politieke organisatie ten opzichte van andere organisaties. Het spel eromheen is erg leerzaam.

Facilitaire dienstverlening is, in positieve zin, een ietwat vreemde eend in de organisatie. Ik heb zelf de indruk dat de organisatiecultuur hier deels verschilt van de rest van de organisatie. Bij Facilitaire Dienstverlening werken doeners die dagelijks het beste voor de interne en externe klant willen realiseren. Anderzijds kenmerkt Facilitaire Dienstverlening zich ook door professionele en innovatieve bedrijfsvoering. Die verschillen in werkcultuur ten opzichte van andere afdelingen maken het ook leerzaam en leuk om hier stage te lopen.

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

De begeleiding was top, gestructureerd en goed doordacht. Bij de organisatie zijn verschillende protocollen/handleidingen aanwezig die helpen bij het vormgeven van een interessante stage en de begeleiding ervan. Daarnaast is het ook fijn dat je op waarde wordt geschat en dus niet wordt gezien als een verplichting/last, maar juist als een toegevoegde waarde die wat komt brengen.

Tijdens mijn stage ben ik gekoppeld aan de systeembeheerder van huisvesting en een beleidsondersteuner/IT-specialist van sturing & control. De collega’s hebben mij rondgeleid en voorgesteld aan de relevantste collega’s voor de uitvoering van mijn onderzoek. Daarnaast kon ik altijd uitstekend terecht bij mijn directe stagebegeleider, de andere collega’s van Sturing & Control en Facilitaire Dienstverlening. Ik heb veel kunnen sparren met deze collega’s over mijn onderzoek.

Je wordt bij de provincie niet aan de hand meegenomen en er wordt een bepaalde zelfstandigheid van je verwacht. Dat is een belangrijke randvoorwaarde. Als je dat laat zien kan het je maar zo overkomen dat je mag blijven!

Waar hield jij je tijdens je stage mee bezig?

Ik heb onderzoek verricht naar het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van (Big) data als opmaat naar een data gedreven Facilitaire Dienstverlening. Ik heb tijdens dit onderzoek verkend in hoeverre FD kan spreken over Big data en op welke manier dit bij kan dragen aan het optimaliseren van de organisatieprocessen met als hoofddoel een nog betere product- en dienstverlening die aansluit op de behoeften van de interne/externe klanten van provincie Gelderland.

Hoe ben je uiteindelijk aan de slag gegaan bij de provincie?

Binnen Sturing & Control stond er al een tijdje een vacature uit voor een beleidsondersteuner/realisator die team Sturing & Control zou komen versterken. Na ongeveer acht weken werd ik door de teamcoördinator benaderd met de vraag wat mijn plannen waren voor na het afronden van mijn studie en of ik eventueel interesse zou hebben in een functie als beleidsondersteuner/realisator. Hier heb ik niet al te lang over na hoeven denken en heb toen vrij vlot bij de coördinator en manager aangegeven graag deze uitdaging aan te willen gaan. Inmiddels werk ik nu met veel plezier in een fantastisch team bij een gave organisatie aan hele mooie projecten!