Woningsplitsing stimuleren: instrumenten

Welke instrumenten zijn voor jullie gemeente interessant om eventuele problemen op de woningmarkt te verhelpen door middel van woningsplitsen?
Woningsplitsing stimuleren: instrumenten
Soepele omgevingsvergunnings-procedures

Initiatiefnemers van woningsplitsen ervaren de omgevingsvergunningsprocedures als een drempel. Het proces is volgens de initiatiefnemers te langdurig en kostbaar.
Lees verder >

Woningsplistingseisen laten vieren

Omgevingseisen belemmeren de mogelijkheden tot woningsplitsen. Bijvoorbeeld de parkeernormen of eisen aan de maatvoering van de gesplitste woning.
Lees verder >

Kruimelvergunningen mogelijk maken

Binnen het huidige bestemmingsplan is woningsplitsen niet mogelijk, het wijzigen van het bestemmingsplan vormt een obstakel. Het wijzigen van het bestemmingsplan is vaak een te langdurig proces.
Lees verder >

Overige onderdelen Handreiking woningsplitsen stimuleren